Các hồ chứa thủy điện EVN xả trên 1,89 tỷ m3 cho đợt 1 cấp nước đổ ải vụ Đông Xuân 2024

Tổng lượng xả của các hồ chứa thủy điện thuộc EVN là 1,893 tỷ m3 nước - theo báo cáo của Cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) về tổng kết công tác lấy nước đợt 1 gieo cấy lúa vụ Đông Xuân năm nay tại khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Do thực tế tiến độ lấy nước nhanh hơn dự kiến, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo rút ngắn 2 ngày.

Trên 81% diện tích gieo cấy đã có nước

Theo kế hoạch, đợt 1 lấy nước bắt đầu từ 0 giờ ngày 23/01/2024 đến 24 giờ ngày 30/1/2024 (tổng cộng 8 ngày). Tuy nhiên, do thực tế tiến độ lấy nước nhanh hơn dự kiến, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo rút ngắn 02 ngày, kết thúc lúc 24 giờ ngày 28/01/2024.

Diện tích có nước tính đến ngày 29/1 là 399.602 ha/492.946 ha, đạt 81,1% diện tích gieo cấy theo kế hoạch; trong đó, tỉnh Hà Nam đạt 96%, Thái Bình 93%, Ninh Bình 90%, Phú Thọ 89%, Nam Định 89%, Hưng Yên 86%, Vĩnh Phúc 85%, Hải Phòng 83%, Hải Dương 81%, Bắc Ninh 77%, Hà Nội 47%.

Diện tích có nước giữa các địa phương trong đợt 1 tương đối đồng đều (đạt mức trên 75%), trừ Thành phố Hà Nội đang ở mức 47%. Nguyên nhân do một số huyện có tập quán lấy nước muộn, một số khu vực cấp nước bằng các trạm bơm dã chiến nên cần thời gian lấy nước dài.

Bà con làm đất gieo cấy vụ Đông Xuân tại tỉnh Nam Định. Ảnh: Thành Trung

Trước đó, để bảo đảm dâng mực nước cho hạ du, các hồ chứa thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang và Thác Bà đã tăng cường phát điện trước 2,5-3 ngày, từ 12 giờ ngày 20/1/2024 (hồ Hòa Bình) và 0 giờ ngày 20/1/2024 (các hồ Thác Bà, Tuyên Quang).

Theo đánh giá của Cục Thủy lợi, mực nước tại trạm thủy văn Hà Nội bị tác động mạnh của thủy triều nên việc duy trì mực nước tại trạm thủy văn Hà Nội ở mức trung bình 1,7m. Dòng chảy đã cơ bản bảo đảm yêu cầu đẩy mặn và tạo điều kiện tương đối thuận lợi cho các công trình vận hành lấy nước, đặc biệt là các công trình ở khu vực ảnh hưởng triều và các trạm bơm dã chiến. Việc mực nước được duy trì ở mức tương đối cao trước 1 ngày so với kế hoạch cũng hỗ trợ rất tích cực cho các công trình thủy lợi vận hành.

Tuy nhiên, theo Cục Thủy lợi, vẫn còn một số công trình cố định chưa được đầu tư, sửa chữa nâng cấp như các cống Cẩm Đình, Liên Mạc (Thành phố Hà Nội), Long Tửu (tỉnh Bắc Ninh) không đủ điều kiện vận hành lấy nước.

Đợt 1 lấy nước cũng ghi nhận xâm nhập mặn ở vùng hạ du tăng cao so với trước đây; đặc biệt, ở khu vực thành phố Hải Phòng nên đã ảnh hưởng đến khả năng lấy nước trong một số thời điểm.

Sử dụng nguồn nước hiệu quả, tiết kiệm lượng nước xả

Theo kế hoạch, đợt 2 lấy nước sẽ bắt đầu từ 0 giờ 00’ ngày 18/2/2024 đến 24 giờ 00’ ngày 21/2/2024 (tổng cộng 4 ngày), mực nước tại trạm thủy văn Sơn Tây trung bình khoảng 1,8-2,0m.

Để đảm bảo nguồn nước phục vụ gieo cấy và tiết kiệm lượng nước xả, Cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ tiếp tục vận hành công trình thủy lợi đưa nước lên ruộng trong thời gian trước đợt 2 nếu điều kiện nguồn nước cho phép; tổ chức vận động, hướng dẫn người dân thực hiện sớm việc làm đất để giữ nước trên ruộng, tăng cường gia cố bờ vùng, bờ thửa, bảo đảm chống thất thoát nước cho các diện tích đã được cấp đủ nước; tập trung phương tiện lấy nước để hoàn thành kế hoạch trong đợt 2.

Các địa phương đang có diện tích đủ nước thấp và nhiều diện tích khó cấp nước (Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên) cần rà soát các diện tích gieo cấy khả năng bị thiếu nước, lắp đặt các trạm bơm dã chiến và thực hiện các phương án bổ sung nguồn nước.

Cục Thuỷ lợi cũng đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan vận hành phát điện các nhà máy thủy điện để tăng cường nguồn nước về hạ du trong đợt 2, nâng mực nước tại trạm thủy văn Sơn Tây ổn định ở mức trung bình khoảng 1,8-2,0 m, tạo điều kiện nâng cao hiệu suất lấy nước của các công trình thủy lợi; đồng thời, cung cấp nguồn điện đảm bảo để các địa phương có đủ điện để vận hành các công trình trong suốt thời gian lấy nước.


  • 29/01/2024 06:07
  • Thùy Lê
  • 2670