Cách nào để kiểm soát sản lượng điện tiêu thụ của gia đình mùa nắng nóng?

Làm cách nào để kiểm soát lượng điện tiêu thụ trong mùa hè, kịp thời “phanh” lại đà dùng điện?

 


  • 17/05/2024 03:40
  • B. Hoa - Đức Thắng
  • 2498