Cấp tín dụng vượt giới hạn thực hiện Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt cấp tín dụng vượt giới hạn của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và người có liên quan, để thực hiện Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 (Quyết định 483/QĐ-TTg ngày 29/3/2021).

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 sẽ được khởi công trong quý II/2021

VCB được xem xét cấp tín dụng vượt giới hạn 15% vốn tự có đối với EVN, 25% vốn tự có đối với EVN và người có liên quan để cho EVN vay 27.100 tỷ đồng thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 (Dự án).

Mức cấp tín dụng tối đa được phê duyệt của VCB đối với EVN, EVN và người có liên quan chỉ áp dụng đối với trường hợp cụ thể đã được duyệt; VCB không được sử dụng mức cấp tín dụng tối đa được duyệt đối với trường hợp này để cấp tín dụng đối với trường hợp khác. VCB chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ của các thông tin, tài liệu, số liệu báo cáo.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

Quyetdinh483Chinhphu2021.pdf


  • 01/04/2021 01:00
  • Minh Ngọc
  • 3728