Chỉ định bổ sung 8 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng ủy Khối Doang nghiệp Trung ương vừa ban hành Quyết định số 1665-QĐ/ĐUK ngày 2/4/2019 về việc chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Các ủy viên vừa được Đảng ủy Khối DNTW chỉ định bổ sung gồm:

1, Ông Đặng Huy Cường – Thành viên HĐTV EVN;

2, Ông Võ Hồng Lĩnh – Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính Kế toán EVN; 

3, Ông Trần Phú Thái – Chánh Văn phòng EVN;

4, Ông Trịnh Mai Phương – Trưởng ban Quan hệ Cộng đồng EVN;

5, Ông Nguyễn Tiến Khoa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Phát điện 1;

6, Ông Đoàn Tiến Cường – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy;

7, Ông Khương Thế Anh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La;

8, Ông Mai Tổng Giang – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát.

Như vậy, hiện nay Ban chấp hành Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2015-2020 có 32 đồng chí.