Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An gửi thư chúc mừng tới cán bộ, công nhân viên nhân ngày Pháp luật Việt Nam

Trong thư, Chủ tịch HĐTV EVN mong muốn đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, tích cực hơn nữa trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ ngày càng minh bạch, thông thoáng, tháo gỡ các rào cản để quá trình ra quyết định của các cấp quản lý, điều hành được nhanh chóng, hiệu quả trên cơ sở tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật.

Toàn văn Thư chúc mừng của Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An:


  • 06/11/2023 05:30
  • Ban TT EVN
  • 4716