Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An làm việc với EVNGENCO2

Ngày 8/11, tại Cần Thơ, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An làm việc với Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) về tình hình sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng – tài chính 10 tháng năm 2023 và thực hiện kế hoạch năm 2023.

Về phía Tổng công ty Phát điện 2 có ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2, ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc EVNGENCO2.

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trương Hoàng Vũ – Tổng giám đốc EVNGENCO2 cho biết, Tổng công ty Phát điện 2 và các đơn vị thành viên đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được EVN giao 10 tháng năm 2023 và các nhiệm vụ liên quan khác.

Cụ thể, sản lượng điện sản xuất lũy kế trong 10 tháng toàn EVNGENCO2 đạt 12,9 tỷ kWh, đạt 80,61% kế hoạch năm; ước thực hiện sản lượng cả năm 2023 của toàn tổng công ty là 16 tỷ kWh. EVNGENCO2 cũng thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật. Công tác sửa chữa lớn các nhà máy cơ bản hoàn thành đúng và vượt tiến độ so với kế hoạch đã đăng ký. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, sử dụng và tuyển dụng lao động, năng suất lao động cơ bản đạt kế hoạch.

Tại buổi làm việc, EVNGENCO2 cũng đã báo cáo các khó khăn, vướng mắc, đồng thời trình bày các đề xuất, kiến nghị EVN tháo gỡ.

Ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 phát biểu

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An đề nghị EVNGENCO2 xác định việc quản lý tốt các nhà máy điện, đảm bảo vận hành liên tục, tin cậy, ít sự cố là mục tiêu quan trọng hàng đầu. Các đơn vị nhiệt điện than cần đảm bảo nguồn nhiên liệu và chất lượng than phục vụ sản xuất điện; đẩy nhanh tiến độ các dự án nâng cấp, cải tạo nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường.

Chủ tịch HĐTV EVN cũng yêu cầu EVNGENCO2 và các đơn vị thành viên kiện toàn bộ máy tổ chức và công tác quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động. Tổng công ty và các ban chức năng liên quan cần nghiên cứu các giải pháp đảm bảo thu nhập cho CBCNV, từ đó ổn định cuộc sống để người lao động gắn bó, yêu quý công việc và tiếp tục cống hiến.


  • 08/11/2023 05:45
  • Minh Lương
  • 4050