Chùm ảnh: Thăm, tặng quà lực lượng thi công Cụm công trình giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1

Ngày 13/5, tại hai tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hoà, các đoàn công tác của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Công đoàn EVNNPT đã đi kiểm tra công trường, tặng quà động viên lực lượng thi công Cụm công trình giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1 nhân dịp Tháng Công nhân.

 

Đoàn công tác của EVNNPT kiểm tra tiến độ thi công tại TBA 500kV Vân Phong (Khánh Hòa)

Đoàn công tác của EVNNPT tặng quà động viên lực lượng thi công tại TBA 500kV Vân Phong (Khánh Hòa)

Đoàn công tác của EVNNPT nghe báo cáo tiến độ thi công vị trí 25 thuộc gói thầu số 5 đường dây 500kV Vân Phong -  Vĩnh Tân, tại thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa

Đoàn công tác của EVNNPT tặng quà động viên lực lượng thi công vị trí 25 thuộc gói thầu số 5 đường dây 500kV Vân Phong -  Vĩnh Tân

Đoàn công tác của EVNNPT tặng quà động viên lực lượng thi công vị trí 153 thuộc gói thầu số 8 đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân, tại xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Đoàn công tác của EVNNPT tặng quà động viên lực lượng thi công vị trí 296 thuộc gói thầu 11 đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân, tại xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

Đoàn công tác của EVNNPT tặng quà động viên công nhân Truyền tải điện Ninh Thuận thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công vị trí 296 thuộc gói thầu 11 đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân