Chùm ảnh: Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đảm bảo cung ứng điện cho các chốt kiểm soát COVID-19

Thủ đô Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để sớm trở lại “trạng thái bình thường mới”. Để giúp sức cho lực lượng tuyến đầu, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã xây dựng phương án đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định cho 22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn để phục vụ phòng, chống COVID-19.

EVNHANOI đã chủ động liên hệ và phối hợp với các chốt kiểm soát dịch COVID-19 của Công an Thành phố Hà Nội để hỗ trợ cung cấp và đảm bảo điện. Bố trí lực lượng trực 24/24h để kịp thời hỗ trợ xử lý các sự cố đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định cho các chốt kiểm soát.

EVNHANOI đã tăng cường chế độ trực vận hành, chuẩn bị đầy đủ vật tư và thiết bị dự phòng để xử lý nhanh trong trường hợp xảy ra sự cố. Bố trí máy phát điện để cung cấp điện tại các điểm đảm bảo điện trong thời gian khắc phục sự cố.

Đảm bảo nguồn điện ổn định để giúp cho lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

EVNHANOI đảm bảo điện tại các chốt kiểm soát

Cuộc chiến chống COVID-19 cần có sự chung sức, đồng lòng để tạo ra sức mạnh tổng hợp. EVNHANOI đã và đang quyết tâm chung tay cùng thành phố, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước và sinh hoạt người dân.


  • 19/08/2021 02:58
  • Việt Anh
  • 9280