Công điện hỏa tốc về mở một cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào lúc 22h00 ngày 24/6/2024

Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống Thiên tai vừa có Công điện hỏa tốc số 06 /CĐ-QG hồi 15 giờ 30 ngày 24/6/2024, điện Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình, về việc mở một cửa xả đáy Hồ Thủy điện vào hồi 22h00 ngày 24/6/2024.

Công điện nêu rõ, hồi 15h00 ngày 24/6/2024, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 111,53m, lưu lượng đến hồ 2.941m3/s, lưu lượng xả 2.123m3/s.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia số MLDR_03/15h30/DBQG ngày 24/6/2024, từ chiều tối ngày 24/6 đến sáng ngày 26/6, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biển từ 50-120mm, có nơi trên 200mm.

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 10/6/2024, để đưa dần mực nước thượng lưu hồ về cao trình mực nước cao nhất trước lũ theo quy định, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình: Mở 01 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào hồi 22h00 ngày 24/6/2024; tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo quy định.

Xem chi tiết công điện tại đây