Công điện số 7095 về việc ứng phó khẩn cấp với bão số 9

- Tải Công điện số 7095/CĐ-EVN tại đây.

- Tải Công điện 1470/CĐ-TTg tại đây.

 


  • 26/10/2020 07:29
  • Theo Ban An toàn EVN
  • 3717