Công điện về việc chuẩn bị lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2021

Ngày 22/1/2021, Tổng cục Thủy lợi có văn bản số 150/CĐ-TCTL-QLCT gửi 11 Sở Nông nghiệp & PTNT của các tỉnh khu vực Trung du - Đồng bằng Bắc Bộ và các công ty khai thác công trình thủy lợi về việc chuẩn bị lấy nước đợt 2 gieo cấy lúa vụ Đông Xuân năm nay.


  • 22/01/2021 04:38
  • Theo Tổng cục Thủy lợi
  • 3006