Công đoàn 8 tập đoàn, tổng công ty ký kết thi đua

8 công đoàn tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ Việt Nam) ký kết chương trình thi đua năm 2024 tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS), phấn đấu tỉ lệ đoàn viên đạt 95% trở lên.

Ngày 22/12, tại TP. Hồ Chí Minh, Khối thi đua 8 công đoàn tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổng kết công tác thi đua năm 2023 và ký giao ước thi đua năm 2024.

Đại diện công đoàn các tập đoàn, tổng công ty ký giao ước thi đua năm 2024.

Báo cáo của khối thi đua cho thấy, năm 2023, mặc dù tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng công đoàn các tập đoàn, tổng công ty đã bám sát kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam, phối hợp với chuyên môn chỉ đạo các công đoàn trực thuộc tổ chức phát động các phong trào thi đua nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị, đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động.

Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, NLĐ được công đoàn khối thi đua phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt, chu đáo, hiệu quả.

Công đoàn các tập đoàn, tổng công ty đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028; sau đại hội đã xây dựng đầy đủ các quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ và Ủy ban kiểm tra, sắp xếp, kiện toàn, bổ sung tổ chức CĐCS và cán bộ CĐCS kịp thời, thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ đảm bảo đúng quy trình

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam - đánh giá cao những hoạt động của công đoàn các tập đoàn, tổng công ty trong năm 2023 đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ông Dũng cũng đề nghị trong năm 2024, công đoàn các tập đoàn, tổng công ty cần khẩn trương ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các tập đoàn, tổng công ty và công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2024; tăng cường công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, tăng cường quản lý tài chính, tài sản và công tác kiểm tra thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Tại hội nghị, công đoàn các tập đoàn, tổng công ty cũng ký giao ước thi đua năm 2024 với một số nhiệm vụ: Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới".

Cùng với đó, đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, phấn đấu tỉ lệ đoàn viên đạt 95% trở lên; xây dựng đội ngũ chủ tịch CĐCS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có tỉ lệ CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ 80% trở lên.

Công đoàn các tập đoàn, tổng công ty cũng phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).

Không ngừng đổi mới trong công tác thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh các phong trào thi đua theo đặc thù của từng ngành, từng đơn vị, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của các đơn vị năm 2024; triển khai có hiệu quả Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, các hoạt động chăm lo Tết, Chương trình phúc lợi đoàn viên, Chương trình “Mái ấm Công đoàn”…


  • 22/12/2023 02:36
  • Nam Dương
  • 2342