Công đoàn Điện lực Việt Nam hoàn thành vượt tiến độ kế hoạch 10.000 sáng kiến

Đến ngày 14/7/2023, với 10.244 sáng kiến của đoàn viên, người lao động đăng ký thành công vào Chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa hoàn thành sớm hơn 1 tháng về "Kế hoạch 10.000 sáng kiến trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam", cũng như vượt tiến độ triển khai chương trình của Tổng Liên đoàn phát động.

Theo ông Uông Quang Huy, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN), kế hoạch 10.000 sáng kiến trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam nhằm hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, được chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (từ ngày 14/2/2022 đến ngày 31/5/2022), đã có 2.400 sáng kiến của cán bộ, đoàn viên, người lao động EVN được đăng ký thành công vào Chương trình 1 triệu sáng kiến. Với kết quả này, kết thúc giai đoạn 1, Công đoàn Điện lực Việt Nam hoàn thành mục tiêu đề ra và nằm trong nhóm 3 đơn vị đứng đầu của Khối thi đua Công đoàn các tập đoàn, tổng công ty.

Trong giai đoạn 2, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã có 2 đợt phát động thi đua đặc biệt, với chỉ tiêu đăng ký thành công 7.600 sáng kiến để hoàn thành 10.000 sáng kiến trong toàn tập đoàn.

Phong trào sáng kiến, sáng tạo trong các đơn vị của EVN luôn được quan tâm, tạo điều kiện. Ảnh minh họa

Cụ thể, ngày 15/6/2022, Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động Chỉ thị liên tịch số 3220/CTLT-EVN-CĐ về phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu “10 nghìn sáng kiến” trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Sau 1 năm ban hành chỉ thị, đã đạt mốc 9.000 sáng kiến (90% kế hoạch đã đề ra).

Tiếp đó, Công đoàn ĐLVN tiếp tục phát động đợt nước rút cao điểm với mục tiêu hoàn thành toàn bộ kế hoạch 10.000 sáng kiến vào ngày 31/7/2023 (trước 30 ngày), thiết thực chào mừng Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với kết quả tính đến cuối ngày 14/7/2023, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã cán đích sớm hơn 1 tháng so với thời điểm kết thúc toàn bộ Chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (vào ngày 01/9/2023).

Cũng theo ông Uông Quang Huy, việc hoàn thành sớm kế hoạch 10.000 sáng kiến trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, vai trò tiên phong, sáng tạo, vượt khó của giai cấp công nhân, đoàn viên và người lao động ngành Điện quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, lớn mạnh.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch, nhiều đơn vị đã có sự chỉ đạo quyết liệt, có nhiều sáng kiến được cập nhật, đạt và vượt kế hoạch như: Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội; Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh; Công đoàn Tổng công ty phát điện 1; Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung; Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc; các công đoàn cơ sở: Thủy điện Sơn La, Thủy điện Trị An, Ban QLDA Điện 1…

Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ có kế hoạch đánh giá, tổng kết và xét chọn khen thưởng cho các cá nhân và tập thể tham gia chương trình vào dịp tháng 9/2023 chào mừng Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.


  • 14/07/2023 03:46
  • T.Huyền - V.Lương
  • 4181