Công đoàn Điện lực Việt Nam làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Trung về phong trào thi đua 10.000 sáng kiến

Sáng 7/10 tại Khánh Hòa, đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam có buổi làm việc với Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) về triển khai phong trào thi đua “10.000 sáng kiến trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2022 - 2023", hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tham gia buổi làm việc có ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; ông Nguyễn Văn Bình - Phó Trưởng Ban Truyền thông Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Theo ông Trần Đình Hà - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung, ngay sau phát động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã phối hợp cùng chuyên môn ban hành kế hoạch, tổ chức phát động thi đua trong toàn tổng công ty.

Trong giai đoạn 1 từ ngày 15/3 - 31/5/2022, EVNCPC đã thực hiện được 108 sáng kiến. Với giai đoạn 2 từ ngày 1/6/2022 - 1/9/2023, EVNCPC đặt mục tiêu hoàn thành và vượt chỉ tiêu 799 sáng kiến (theo kế hoạch được Công đoàn Điện lực Việt Nam giao).

Ông Trần Đình Hà cho biết: "Tính đến nay, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã có 247 sáng kiến đăng ký tham gia chương trình ở giai đoạn 2, đạt 30,9% kế hoạch. Trong đó có một số đơn vị thực hiện tốt như: Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, Công ty Điện lực Quảng Nam, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, ..."

Cũng theo ông Trần Đình Hà, đối với đơn vị chưa có sáng kiến đăng ký tham gia chương trình, Công đoàn EVNCPC trực tiếp làm việc với Chủ tịch Công đoàn các đơn vị để nắm bắt khó khăn, hỗ trợ giải quyết vướng mắc, động viên CBCNV đơn vị hăng hái tham gia phong trào thi đua. 

Ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, đánh giá cao kết quả hoạt động sáng kiến, sáng tạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, đồng thời đề nghị lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn EVNCPC tiếp tục tổ chức, triển khai có hiệu quả Chỉ thị Liên tịch số 3220 ngày 15/6/2022 giữa Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam nhấn mạnh: "Công đoàn EVNCPC cần thực hiện tốt một số giải pháp cụ thể như: tăng cường công tác chỉ đạo của lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn đối với hoạt động sáng kiến, sáng tạo; kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều sáng kiến; hỗ trợ kịp thời cho người lao động trong công tác hoàn thiện hồ sơ sáng kiến..."

Ông Uông Quang Huy cũng ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của đơn vị để báo cáo lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhằm giải đáp, tháo gỡ khó khăn cho đơn vị. Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung tiếp tục động viên, khuyến khích người lao động có sáng kiến đủ điều kiện đăng ký tham gia Chương trình 10.000 sáng kiến trong EVN, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu 799 sáng kiến được giao trước ngày 1/9/2023.

Tại buổi làm việc, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã trao bằng khen cho Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào thi đua 10.000 sáng kiến trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 1.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam (giữa) phát biểu tại buổi làm việc

Ông Trần Đình Hà - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung, báo cáo đoàn công tác về tình hình thực hiện phong trào thi đua “10.000 sáng kiến”

Ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam (thứ 7 từ phải sang) trao bằng khen cho Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua 10.000 sáng kiến trong EVN