Công trình đường dây 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn chậm tiến độ 2 năm vì 6 hộ dân

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, số hộ dân bị ảnh hưởng trong hành lang tuyến đường dây 220kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn là 350 hộ. Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) đã chi trả hỗ trợ, bồi thường cho 344 hộ. Còn lại 6 hộ dân tại đoạn tuyến từ vị trí 18 – vị trí 21 thuộc xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ chưa nhận tiền mặc dù địa phương đã thông báo và tổ chức chi trả tiền rất nhiều lần trong hai năm qua.

Thi công đường dây 220kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn đang chậm tiến độ 2 năm do 6 hộ dân không nhận tiền đền bù hàng lang tuyến

Dự án bị chậm tiến độ hơn 2 năm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp điện cho tỉnh Quảng Ngãi cũng như phụ tải các tỉnh lân cận. 

Dù Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ (nay là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ), UBND xã và CPMB đã kiểm tra, đo đạc lại hiện trạng, giải quyết khiếu nại, vận động, giải thích nhiều lần nhưng các hộ dân vẫn không nhận tiền và không cho đơn vị thi công kéo dây.

Các hộ dân yêu cầu bồi thường cây cối và vật kiến trúc theo đơn giá mới của UBND tỉnh Quảng Ngãi, mặc dù đã có quyết định duyệt phương án bồi thường trước khi có quyết định giá mới.

Các hộ cũng yêu cầu bồi thường nhà cửa, đất đai theo đơn giá đất thị trường và di dời nhà ra ngoài hành lang tuyến, yêu cầu bố trí đất tái định cư, hỗ trợ luôn phần diện tích đất ở nằm ngoài hành lang còn lại.

UBND thị xã Đức Phổ đã phối hợp với CPMB và các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực tổ chức vận động, giải thích và tuyên truyền nhiều lần. Ngoài ra, lãnh đạo UBND thị xã đã tổ chức gặp gỡ, đối thoại với từng hộ dân, tuy nhiên các hộ vẫn không chấp thuận.

Chính quyền địa phương đã tổ chức bảo vệ thi công 2 lần, trong quý I và quý II năm 2018, nhưng các hộ dân phản kháng rất quyết liệt và rất manh động nên công tác bảo vệ thi công phải dừng lại.

EVNNPT đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi sớm giải quyết, tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc trên. Trong trường hợp không có chủ trương gì khác liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 6 hộ này, EVNNPT đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thị xã Đức Phổ và các ngành chức năng của tỉnh tổ chức họp vận động, giải thích cho các hộ dân bị ảnh hưởng lần cuối trong tháng 6/2020; thống nhất chủ trương để UBND thị xã Đức Phổ và các đơn vị liên quan tổ chức và triển khai phương án bảo vệ, hỗ trợ thi công kéo dây đoạn tuyến này trước ngày 10/7/2020.