Công ty Nhiệt điện Duyên Hải chú trọng công tác bình đẳng giới - vì sự tiến bộ của phụ nữ

Xác định công tác bình đẳng giới là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần được ưu tiên, những năm qua, Ban lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã đặc biệt quan tâm, xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả các kế hoạch, chương trình, chính sách, quy định dành cho nữ CBCNV, hướng tới bình đẳng giới, thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ tại đơn vị.

Bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức thể hiện ở các nội dung cơ bản là: Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ nữ; tăng cường công tác tạo nguồn quy hoạch cán bộ nữ và bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nữ bảo đảm mục tiêu bình đẳng giới; nâng cao năng lực đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên ngành và liên ngành về thực hiện quy định về công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới.

Trên cơ sở các nội dung cơ bản trên, Ban lãnh đạo công ty đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, nổi bật là công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục; học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, công tác chuyên môn; các hoạt động chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ;  …

Công ty đã và đang dành rất nhiều sự quan tâm đến công tác bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển, phát huy năng lực, trí tuệ đóng góp cho sự phát triển của Công ty

Cụ thể, tổng số CBCNV của Công ty hiện nay là 1172 người, do đặc thù nghề nghiệp nên số lượng CBCNV nữ chỉ chiếm 8,1% tổng số CBCNV Công ty (95 người), tuy nhiên để người lao động an tâm làm việc, gắn bó lâu dài với công ty, những năm qua, công tác bình đẳng giới luôn được công ty thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Ngoài các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật, công ty đã triển khai nhiều chương trình chăm lo cho CBCNV nữ, các chế độ nghỉ dưỡng sức, chế độ thai sản, chế độ nghỉ khi con nhỏ ốm đã được đơn vị thực hiện theo đúng quy định. Bên cạnh đó, trong việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể đã có nhiều điều khoản có lợi hơn cho CBCNV nữ như: hỗ trợ tiền nuôi con nhỏ, phụ nữ mang thai, có con nhỏ được về sớm trong ngày làm việc, …

Ngoài ra, nữ CBCNV công ty còn được tham gia các khóa đào tạo nâng cao tay nghề do Công ty tổ chức; được tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa về phụ nữ, tổ chức cho người lao động đi tham quan, du lịch; tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ để giao lưu, học hỏi, nâng cao đời sống tinh thần.

Đại diện Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cho biết, thực hiện tốt công tác bình đẳng giới tại doanh nghiệp không chỉ có ý nghĩa đảm bảo công bằng về quyền lợi đối với lao động nữ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp mà đây còn là một trong những cách làm sáng tạo để góp phần “giữ chân” đội ngũ lao động lành nghề trong thời buổi cạnh tranh nguồn lao động như hiện nay.

Thực tế cho thấy, với việc thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và từng bước nâng cao năng lực chuyên môn cũng như kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho lao động nữ trong Công ty, tỷ lệ nữ CBCNV tham gia cấp lãnh đạo quản lý của công ty ngày càng tăng lên. Hiện nay, công ty có 03 nữ CBCNV là lãnh đạo cấp phòng/phân xưởng; 05 người giữ chức vụ tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn thuộc phòng/phân xưởng; 09 người tham gia BCH Công đoàn Công ty; 19 người được quy hoạch cấp trưởng, phó phòng. Nữ CBCNV công ty luôn không ngừng học tập để nâng cao trình độ cả về công tác chuyên môn lẫn nhận thức tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất chính trị. Trong năm 2023 đã có thêm 4 đảng viên nữ được kết nạp.

Cùng với đó, chuyên môn cũng phối hợp với tổ chức Công đoàn triển khai các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ); gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Tổ chức các ngày lễ 8/3, 20/10 kết hợp với tuyên truyền, hội thảo, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong công việc và cuộc sống.

“Qua triển khai các phong trào thi đua, nữ CBCNV công ty đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với chất lượng và hiệu quả cao, tích cực nâng cao trình độ về mọi mặt; tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc.” Chị Dương Thị Ngọc Mai, Trưởng Ban nữ công, Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán công ty chia sẻ.

Những kết quả này là tiền đề để nữ CBCNV Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tiếp tục nỗ lực phát huy vai trò, tiềm năng, trí tuệ trong công việc, đặc biệt là các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, góp phần xây dựng công ty phát triển bền vững.


  • 07/12/2023 09:37
  • Mộng Huyền
  • 2774