Công ty Nhiệt điện Duyên Hải hoàn thành sớm kế hoạch sản xuất năm 2019

Vào lúc 3h08' ngày 10/12, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (Tổng công ty Phát điện 1) đã hoàn thành 100% kế hoạch sản xuất điện được giao trong cả năm 2019.

Hai nhà máy nhiệt điện do Công ty Nhiệt điện Duyên Hải quản lý vận hành

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải quản lý vận hành NMNĐ Duyên Hải 1 và NMNĐ Duyên Hải 3 với tổng công suất 2.490MW, tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh).

Năm 2019, Tổng công ty Phát điện 1 giao kế hoạch sản lượng sản xuất của NMNĐ Duyên Hải 1 là 7,365 triệu kWh và NMNĐ Duyên Hải 3 là 7,736 triệu kWh. Theo đó, lũy kế từ 1/1 tới 10/11, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã sản xuất được 15,101 triệu kWh.

Ngoài chỉ tiêu sản lượng nói trên, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác như: Suất tiêu hao than, tỉ lệ điện tự dùng, độ khả dụng tổ máy của hai nhà máy đều được thực hiện tốt. 

Để đảm bảo sản xuất điện, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã thực hiện nhiều giải pháp hữu hiệu như: Tăng cường kiểm soát chất lượng than; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng sửa chữa; vận hành hiệu quả các tổ máy theo thị trường điện, chú trọng đảm bảo môi trường...

Trong bối cảnh năm 2019 tình hình thủy văn không thuận lợi, hệ thống điện đã huy động cao nguồn nhiệt điện. Việc đảm bảo kế hoạch sản xuất của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã góp phần tích cực trong việc đảm bảo an ninh năng lượng của hệ thống điện quốc gia.


  • 10/12/2019 06:13
  • Huỳnh Hải (Công ty Nhiệt điện Duyên Hải)
  • 26367