Công ty Thủy điện Sơn La: 1 tỷ đồng hỗ trợ “Xóa nhà dột nát cho hội viên cựu chiến binh nghèo”

Đây là tổng kinh phí để hỗ trợ 25 hội viên nghèo (thuộc Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La) có điều kiện sửa chữa, xây dựng nhà cửa kiên cố hơn của Công ty Thủy điện Sơn La trong năm 2018.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty Thủy điện Sơn La đại diện đến dự khánh thành và bàn giao nhà cho cựu chiến binh nghèo tại bản Khoong Tợ, huyện Sông Mã

Cụ thể, Công ty Thủy điện Sơn La hỗ trợ mỗi cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức 40 triệu đồng/người. Trong đó, đa phần là các cựu chiến binh đang sinh sống tại 3 huyện Mường La, Quỳnh Nhai và Thuận Châu (các huyện thuộc vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La). 

Đây là sự chung tay, góp sức của đơn vị trong việc “Xóa nhà dột nát cho hội viên cựu chiến binh nghèo” do Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La phát động.

"Công ty luôn dành sự quan tâm và tham gia tích cực công tác an sinh xã hội ở địa phương. Chúng tôi xem đây là trách nhiệm của doanh nghiệp mình" - ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Công đoàn Công ty Thủy điện Sơn La khẳng định. 

Theo Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La, hiện còn 207 hội viên (cựu chiến binh sinh năm 1969 trở về trước) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phải sống trong nhà dột nát, tạm bợ. Hội đặt mục tiêu "xóa" hết nhà dột nát cho các hội viên trong nhiệm kỳ này (2017 - 2022). 


  • 30/10/2018 02:36
  • Lê Hồng Hà (Công ty Thủy điện Sơn La)
  • 16536