Công ty Thủy điện Sơn La tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nam giới và bình đẳng giới”

Công ty Thủy điện Sơn La vừa tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề “Nam giới và bình đẳng giới” năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới đến tất cả CBCNV trong công ty. Chương trình diễn ra với 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 3 điểm cầu Sơn La, Mường La và Lai Châu.

Chương trình tọa đàm “Nam giới và bình đẳng giới” năm 2024 được tổ chức nhằm thực hiện Kế hoạch liên tịch số 1005/KHLT-EVN-CĐĐLVN ngày 27/02/2024 về việc phát động phong trào “Nam giới và bình đẳng giới” trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Kế hoạch số 469/KH-TĐSL ngày 15/3/2024 về hoạt động bình đẳng giới năm 2024 của Công ty Thủy điện Sơn La.

Buổi tọa đàm tập trung nhấn mạnh chủ thể là “nam giới”, xoay quanh vai trò quan trọng và tiên phong của nam giới trong mọi hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, CBCNV tham gia tọa đàm cũng đã có những trao đổi, thảo luận về những lợi ích của bình đẳng giới trong tổ chức, gia đình. Bình đẳng giới tại nơi làm việc là khi tất cả nhân viên đều được tiếp cận các nguồn lực, cơ hội và đãi ngộ như nhau để phát triển bản thân và thăng tiến trên mọi cấp bậc mà không có sự phân biệt về giới.

Các trưởng đơn vị của Công ty Thủy điện Sơn La ký cam kết thực hiện phong trào “Nam giới và Bình đẳng giới”

Cũng trong khuôn khổ buổi tọa đàm, ông Lưu Khánh Toàn - Chủ tịch Công đoàn Công ty, Phó ban Vì sự tiến Bộ phụ nữ đã phát động phong trào “Nam giới và bình đẳng giới” và cùng đại diện các trưởng đơn vị của Công ty Thủy điện Sơn La ký cam kết thực hiện phong trào “Nam giới và bình đẳng giới”, hoàn thành kế hoạch, mục tiêu tổng thể bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025.

Công ty Thủy điện Sơn La những năm qua luôn thúc đẩy bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động phấn đấu, trưởng thành, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đơn vị cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục với những cách làm linh hoạt, sáng tạo, góp phần nâng cao nhận thức, thái độ và hành vi về bình đẳng giới, truyền cảm hứng và tạo động lực để cả hai phái tự tin, chủ động phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong gia đình, cơ quan và xã hội.

 


  • 15/04/2024 02:21
  • Nguyễn Hải Yến
  • 3120