Công ty Truyền tải điện 3 hỗ trợ kỹ thuật để hoàn thành dự án đường dây 500kV đấu nối vào nhà máy điện gió lớn nhất Việt Nam

Đây là công trình nhánh rẽ đấu nối từ Nhà máy Điện gió Ea Nam (huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) chuyển tiếp vào đường dây 500kV Pleiku – Di Linh, do Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) đầu tư.

Công nhân PTC 3 kiểm tra, nghiệm thu đường dây trước khi đóng điện

Để hoàn thành được công trình này, trong thời gian qua, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC 3) đã hỗ trợ kỹ thuật cho chủ đầu tư trong công tác khảo sát hiện trường và phối hợp kiểm tra góp ý hồ sơ thiết kế kỹ thuật điểm đấu nối tại khoảng cột 258 - 259 đường dây 500kV Pleiku – Di Linh và hồ sơ thiết kế kỹ thuật TBA 500kV Ea Nam.

Sau khi hoàn thành xây dựng, PTC 3 đã tiến hành phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra nghiệm thu lắp điểm đấu nối và hỗ trợ kỹ thuật cho chủ đầu tư trong công tác dựng cột, kéo rải dây đường dây, các ngăn xuất tuyến, nghiệm thu tổng mạch rơle bảo vệ tại TBA 500kV Ea Nam và nghiệm thu đóng điện điểm đấu nối dự án Đường dây 500kV Nhà máy Điện gió Ea Nam.

Công trình đã đóng điện đưa vào vận hành. Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam thuê PTC 3 làm đơn vị quản lý vận hành đoạn đường dây 500kV nhánh rẽ đấu nối Nhà máy điện gió Ea Nam với chiều dài 1,2km. 

Đường dây 500kV đấu nối vào Nhà máy Điện gió Ea Nam

Dự án Nhà máy Điện gió Ea Nam 400MW là dự án nhà máy điện gió lớn nhất Việt Nam hiện nay. Dự kiến, sản lượng bình quân năm của nhà máy này khoảng 1,17 tỷ kWh.

Dự án được Công ty Cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1– thành viên của Trungnam Group – làm chủ đầu tư, được Bộ Công Thương bổ sung vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh và được UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý quyết định đầu tư tại Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 31/12/2020. 


  • 15/08/2021 04:00
  • Ngân Hà
  • 12900