Đà Nẵng ban tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2023

Mới đây, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch 62/KH-UBND về tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2023 trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố đề nghị các đơn vị, địa phương tuyên truyền và vận động nhân dân, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện tắt phần lớn đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất từ 20h30 đến 21h30 thứ Bảy, ngày 25/3/2023.

UBND thành phố giao Sở Công Thương phổ biến nội dung, tài liệu tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất đến các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các cơ quan thông tấn báo chí và các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện và phổ biến, tuyên truyền cho cộng đồng tham gia, hưởng ứng. Đồng thời, tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan, sinh động như mít- ting, toạ đàm; diễu hành tuyên truyền; treo băng rôn, phướn, pano, áp phích... trên các tuyến đường. Địa điểm mít- ting tại Công viên bờ Đông cầu Rồng vào ngày 25/3/2023.

Sự kiện Tắt đèn Giờ Trái đất 2023 diễn ra từ 20h30 đến 21h30 ngày 25/3

Sở Văn hoá và Thể thao chỉ đạo Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh phối hợp với các đơn vị quản lý biển quảng cáo và Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng rà soát, tắt bớt các biển quảng cáo lớn dọc hai bên bờ Sông Hàn và trên các tuyến phố chính trên địa bàn thành phố trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất. Hướng dẫn việc treo băng rôn, phướn, pano, áp phích hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất trên địa bàn thành phố theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch tuyên truyền, vận động các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà hàng tắt bớt đèn, chiếu sáng trang trí và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất; vận động các cơ sở lưu trú có bảng LED lớn chiếu các thông tin hưởng ứng chiến dịch. Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng phối hợp với Sở Công Thương thực hiện phát sóng tuyên truyền chiến dịch Giờ Trái đất với thời lượng 01 lần/tuần vào thời điểm thích hợp, đảm bảo thông tin rộng rãi đến cộng đồng.

UBND thành phố đề nghị Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng phối hợp với Sở Công Thương trong tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất. Thực hiện công tác tuyên truyền, hưởng ứng chiến dịch bằng hình thức treo băng rôn, phướn tuyên truyền trên các tuyến đường, gửi email đến khách hàng sử dụng điện...