Đại hội Đảng bộ Công ty Thủy điện Trị An: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”

Đại hội Đảng bộ Công ty Thủy điện Trị An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra sáng 4/6. Đồng chí Lê Quang Long - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy EVN, Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự EVN dự và chỉ đạo Đại hội.

Đảng bộ Công ty Thủy điện Trị An:

- Trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Đảng bộ gồm có 04 Chi bộ

- Tổng số đảng viên: 43 đồng chí

Đồng chí Nguyễn Hữu Khánh Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ lần thứ X. Theo đó, trong nhiệm kỳ trước, Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, triển khai nhiều biện pháp để giáo dục chính trị và lãnh đạo công tác tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Công ty.

Đảng ủy Công ty cũng đã xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hành động để chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty; ban hành các nghị quyết chuyên đề nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc, các đơn vị chủ động triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất EVN giao.

Các đại biểu làm lễ chào cờ

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Quang Long - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy EVN, Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự EVN biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Công ty Thủy điện Trị An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trong đó, nổi bật là Công ty Thủy điện Trị An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, vận hành Nhà máy, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch; tổng sản lượng điện sản xuất giai đoạn từ 2015 đến 2019 đạt 8 tỷ 930 triệu kWh, đạt 107,9% so với kế hoạch. Cũng trong giai đoạn 2015 - 2019, Công ty luôn đạt hệ số khả dụng cao hơn kế hoạch giao của Tập đoàn, các chỉ tiêu về suất sự cố và thời gian dừng máy do sự cố luôn thấp hơn kế hoạch Tập đoàn giao.

Đồng chí Lê Quang Long - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy EVN, Trưởng ban Tổ chức & Nhân sự EVN phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Lê Quang Long đề nghị Đảng ủy Công ty cần tiếp tục nỗ lực, sáng tạo và quyết tâm cao độ để xây dựng Đảng bộ Công ty Thủy điện Trị An trong sạch vững mạnh, năng động, sáng tạo; lãnh đạo Công ty Thủy điện Trị An là đơn vị thành viên của EVN có tiềm lực sản xuất điện năng hiệu quả, phát triển bền vững.

Để đạt được mục tiêu này, Đảng bộ Công ty cần làm tốt công tác giáo dục cán bộ, đảng viên, công nhân viên gắn với việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm và xử lý kiên quyết, kịp thời; làm tốt công tác quy hoạch, đào xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, đảm bảo tính kế thừa và phát triển trong đội ngũ cán bộ.

Ra mắt BCH Đảng bộ Công ty Thủy điện Trị An nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty gồm 7 đồng chí. Đồng chí Võ Tấn Nhẫn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đại hội bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Một số chỉ tiêu chính trong nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Vận hành an toàn nhà máy, đạt và vượt kế hoạch sản lượng điện được giao.

- Chỉ tiêu điện dùng để sản xuất điện ≤ kế hoạch được giao.

- Tiết kiệm ≥ 7,5% kế hoạch sửa chữa lớn đối với các hạng mục thực hiện.

- Tiết kiệm ≥ 7,5% kế hoạch chi phí vật liệu, dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền.

- Hệ số khả dụng của nhà máy ≥ kế hoạch được giao.

- Tỉ lệ dừng máy do sự cố ≤ kế hoạch được giao.

- Tỉ lệ dừng máy bảo dưỡng ≤ kế hoạch được giao.

- Thực hiện tốt các giải pháp tiết kiệm để tối ưu hóa chi phí…


  • 04/06/2020 01:43
  • Đỗ Sơn
  • 16529