Đại hội đại biểu Hội Điện lực TP.HCM lần thứ III nhiệm kỳ 2022-2027

Sáng 26/5, Hội Điện lực TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2022-2027, tại trụ sở Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC).

Hội Điện lực TP.HCM được thành lập năm 2011 với 109 hội viên. Đến năm 2022, số lượng hội viên là 997 người. 

Trong nhiệm kỳ II (2017-2022), Hội Điện lực TP.HCM đã phối hợp với EVNHCMC, Hội Điện lực Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thực hiện hướng dẫn và đề cử đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN thành công cho 187 hội viên đang công tác tại EVNHCMC. Các kỹ sư ASEAN được Hội Điện lực TP.HCM và EVNHCMC tạo điều kiện tham gia các diễn đàn, hội nghị quốc tế, tham gia học tập và chia sẻ kinh nghiệm với các công ty điện lực quốc tế, đào tạo nâng cao trình độ (thạc sĩ, tiến sĩ), ưu tiên tiếp cận công nghệ mới, tham gia các dự án khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ của EVNHCMC.

Các thành viên của hội cũng đã tích cực tham gia thực hiện các sáng kiến, nghiên cứu khoa học, nổi bật như: Nâng cấp điện áp từ 15kV lên 22kV trên địa bàn TP.HCM; Trạm biến áp 110kV không người trực; Chương trình huấn luyện công nghệ thi công, sửa chữa, bảo trì trên lưới điện trung thế nổi 22kV có trung tính nối đất trực tiếp; Sửa chữa bảo dưỡng các vật tư thiết bị từ 110kV trở xuống theo phương pháp CBM (Bảo trì, bảo dưỡng theo điều kiện vật tư, thiết bị)… Nhiều đề tài đã được áp dụng hiệu quả đối với lưới điện TP.HCM, trở thành mô hình mẫu để các tổng công ty điện lực khác tham khảo và ứng dụng.

Cá nhân và tập thể Hội Điện lực TP.HCM có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017-2022 được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM khen thưởng. 

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Điện lực TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm chuyên ngành cho các hội viên nâng cao trình độ; chủ động liên hệ và đề cử các hội viên là kỹ sư ASEAN, chuyên gia EVNHCMC tham dự và trình bày các chuyên đề liên quan tại các chương trình hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế; đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội..

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Điện lực TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027với 46 ủy viên Ban chấp hành, 18 Ủy viên Ban thường vụ, 3 thành viên Ban Kiểm tra. Ông Trần Khiêm Tuấn - Phó Tổng giám đốc EVNHCMC được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Điện lực TP.HCM nhiệm kỳ 2022 - 2027. 


  • 27/05/2022 10:48
  • PV
  • 4122