Đảm bảo nguồn điện cho phát triển các khu, cụm công nghiệp tại tỉnh Phú Thọ

Đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất của các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Công ty Điện lực Phú Thọ (PC Phú Thọ) đã không ngừng đầu tư, phát triển hạ tầng lưới điện để góp phần quan trọng trong việc thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển.

Trong những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã huy động mọi nguồn lực để đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN), nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Giai đoạn 2016-2020, việc thu hút đầu tư đã đóng góp quan trọng, đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh đạt 7,86% (cao hơn giai đoạn 2011-2015, đạt 6,95%); tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 ước tăng 1,7 lần so với năm 2015. 

Với phương châm “Điện đi trước một bước”, Công ty Điện lực Phú Thọ nói riêng, ngành Điện nói chung đã chủ động triển khai, xây dựng hệ thống điện đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Giai đoạn 2016-2020, phụ tải điện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ luôn tăng trưởng ở mức cao, với công suất đỉnh tăng trung bình 11,47%/năm; điện thương phẩm tăng trưởng trung bình 12,8%/năm, riêng năm 2016 tăng trưởng gần 20%.

Trạm biến áp 110kV Cẩm Khê 2 dự kiến đóng điện trong tháng 10/2021 đáp ứng việc cấp điện cho khu công nghiệp Cẩm Khê và các khu vực lân cận

Từ năm 2016 đến nay, PC Phú Thọ đã đầu tư 3.605 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp và hiện đại hóa lưới điện; trong đó từ năm 2016 đến nay, đã đầu tư xây dựng hơn 1.000km đường dây trung và hạ thế; 687 trạm biến áp trung/hạ thế với tổng công suất gần 197.000kVA; nâng công suất 8 trạm biến áp và xây dựng mới 4 trạm biến áp 110kV. Hiện nay, các khu công nghiệp trên địa bàn đều đang được cấp điện từ ít nhất 1 trạm biến áp 110kV và đồng thời có nguồn dự phòng từ một trạm 110kV khác.

Trong giai đoạn tiếp theo, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng trưởng cao, dự kiến năm 2021 điện năng tăng trưởng 12%, cả giai đoạn 2021-2025 là 13%, đặc biệt các phụ tải ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và trung tâm các huyện, thị sẽ phát triển nóng, do có sự chuyển dịch đầu tư sau dịch COVID-19 và Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với EU có hiệu lực.

Nhằm đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Công ty Điện lực Phú Thọ đã báo cáo Tổng công ty Điện lực miền Bắc triển khai xây dựng mới 7 trạm biến áp 110kV với tổng mức đầu tư trên 1,3 nghìn tỷ đồng, dự kiến hoàn thành từ nay đến năm 2023 để đảm bảo cấp điện cho các phụ tải. Đây là những dự án được triển khai phù hợp với quy hoạch phát triển của Điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 được Bộ Công thương phê duyệt, góp phần thực hiện tốt chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025.


  • 03/10/2021 02:12
  • Hồng Nhung - Linh Tú
  • 10166