Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình sẵn sàng cho Đại hội điểm

Được Đảng ủy Tập đoàn chọn làm Đại hội điểm cấp cơ sở, mọi công tác tổ chức Đại hội được Đảng ủy Công ty Thủy điện Hòa Bình thực hiện theo đúng tiến độ kế hoạch.

Đại hội Chi bộ phòng Hành chính và Lao động (Công ty Thủy điện Hòa Bình) diễn ra ngày 26/3/2020

Ông Nguyễn Văn Minh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết: Để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội điểm của Tập đoàn, Đảng ủy Công ty Thủy điện Hòa Bình đã hoàn thành tổ chức đại hội tại các chi bộ trực thuộc theo kế hoạch, trước thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành các chỉ thị 15, 16 về phòng chống, dịch COVID-19.

Song song, Đảng ủy Công ty đã hoàn thiện báo cáo chính trị trình Đại hội. Hồ sơ tổ chức Đại hội đã được trình Đảng ủy Tập đoàn thẩm định theo quy định. Cùng với đó, công tác tổ chức phục vụ Đại hội cũng đang triển khai những công đoạn cuối cùng.

Về vấn đề công tác cán bộ chuẩn bị nhân sự tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Nguyễn Văn Minh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cho biết: Công tác rà soát, quy hoạch cán bộ định kỳ hằng năm cũng như chuẩn bị cho Đại hội này được thực hiện theo đúng quy định và yêu cầu của Đảng ủy EVN. Bên cạnh các tiêu chuẩn về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức gương mẫu, tinh thần trách nhiệm; năng lực, trình độ chuyên môn,…

Đảng ủy đã chuẩn bị kỹ lưỡng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để đáp ứng các tiêu chuẩn theo yêu cầu nhiệm vụ được giao, như đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp; lý luận chính trị (100% nhân sự tham gia BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025 có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên).

“Có thể nói, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Đại hội cơ bản đã hoàn tất, Đảng bộ Công ty đang chờ Đảng ủy EVN thực hiện thủ tục phê duyệt Đại hội theo quy định”, ông Nguyễn Văn Minh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết.

Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình:

- Là Đảng bộ cơ sở thuộc Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Số chi bộ trực thuộc: 6 chi bộ;

- Số đảng viên: 135 đồng chí;

- Ban chấp hành gồm: 9 đồng chí;

- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 6/5/2020.


  • 27/04/2020 04:00
  • Lê Việt
  • 4648