Đảng bộ EVNGENCO 1 hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2020

Ngày 8/1, tại Hà Nội, Đảng uỷ Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Từ trái qua: Đồng chí Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 1, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ EVN, đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc EVNGENCO 1 chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ EVN Nguyễn Hữu Tuấn đã thông tin về những kết quả đạt được, thành tựu năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ EVN ghi nhận, CBCNV Tổng công ty Phát điện 1 đã nỗ lực góp phần vào thành công chung của Tập đoàn. Đảng bộ EVNGENCO 1 được đánh giá đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu năm 2020.

Cụ thể, các mặt công tác xây dựng Đảng được duy trì nề nếp, cấp ủy các cấp đã kịp thời triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy Đảng cấp trên, chính sách pháp luật của nhà nước. Các hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong Tổng công ty được triển khai sâu rộng, tích cực tới các cấp cơ sở, tạo khí thế thi đua trong công nhân viên, người lao động trong Tổng công ty.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, năm 2020, Tổng công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch được Tập đoàn giao và các nhiệm vụ liên quan khác. Đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, ổn định; cơ bản cung ứng đủ than cho vận hành; góp phần đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, tổng lượng điện sản xuất năm 2020 của toàn EVNGENCO1 đạt 36.868 triệu kWh, bằng 96,1% kế hoạch năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 1 trao khen thưởng cho các Chi bộ có thành tích xuất sắc năm 2020

Tổng công ty cũng đã tham gia thị trường điện có hiệu quả, kiểm soát tốt các yếu tố chi phí đầu vào. Hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước, hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo đời sống cho CBCNV.

Trong năm, EVNGENCO 1 cũng đã đảm bảo thu xếp đủ vốn cho đầu tư xây dựng, công tác quyết toán cơ bản bám sát tiến độ và hoàn thành quyết toán các dự án lớn, phức tạp.

Công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa, công tác thị trường điện, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, công tác truyền thông, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, khoa học công nghệ và môi trường… đều đạt kế hoạch, mục tiêu đã đề ra.

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 1 Nguyễn Tiến Khoa cho biết, năm 2021 được dự báo sẽ là một năm rất khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tiếp tục gây ảnh hưởng; hệ thống điện có mức tăng trưởng phụ tải thấp, các nguồn năng lượng mới tham gia vào hệ thống điện gây khó khăn cho các nhà máy nhiệt điện. Toàn Đảng bộ EVNGENCO 1 phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 như: tiếp tục đổi mới, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo đảm bảo hoàn thành mục tiêu, hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2021, xây dựng Tổng công ty Phát điện 1 phát triển mạnh và bền vững, thực hiện thành công chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” tại Tổng công ty.


  • 08/01/2021 04:10
  • M.Hạnh
  • 2731