Đảng bộ EVNGENCO 1 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Đó là khẳng định của đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1). Hội nghị diễn ra chiều 29/12, tại Hà Nội.

Cùng tham dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy EVN, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ EVN.

Điểm sáng trong lãnh đạo, chỉ đạo

Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN khẳng định, năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, HĐTV và Ban Tổng giám đốc, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, EVNGENCO 1 là một trong những điểm sáng về lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 trong toàn EVN. Với những thành tích đã đat được, Đảng bộ tổng công ty đã được Ban Thường vụ Đảng ủy EVN xếp loại Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành biểu dương những kết quả Đảng bộ EVNGENCO 1 đạt được trong năm 2021

Tuy nhiên, đồng chí Dương Quang Thành cũng nhấn mạnh, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Đảng bộ EVNGENCO 1. Vì vậy, trong năm 2022, Đảng bộ EVNGENCO 1 cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng; tiếp tục lãnh đạo thực hiện kiện toàn mô hình tổ chức Đảng phù hợp với quá trình đổi mới sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp. Đặc biệt, Đảng bộ EVNGENCO 1 cần thực hiện tốt đề án mô hình đảng bộ đã được Ban Thường vụ Đảng ủy EVN thông qua.

Song song, Đảng bộ EVNGENCO 1 cũng cần tăng cường công tác kiểm ra, giám sát đối với các tổ chức Đảng và các đảng viên; chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát các đảng bộ, chi bộ gắn với kiểm tra, thanh tra công tác chuyên môn; xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

“Khó khăn, thách thức còn rất nhiều, nhưng với quyết tâm chính trị cao, sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng giám đốc, sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên, người lao động, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ EVNGENCO 1 sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh năm 2022” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN nhấn mạnh.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị

Theo ông Nguyễn Hữu Thịnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNGENCO 1, năm 2021, khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Đảng ủy EVNGENCO 1 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết công tác năm đã đề ra. Công tác chính trị tư tưởng và tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của cấp trên được thực hiện nghiêm túc. Công tác tổ chức sắp xếp mô hình hoạt động tiếp tục được kiện toàn; công tác cán bộ, công tác đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện đảm bảo quy định.

Đồng chí Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 1 trao Giấy khen cho các chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Đảng ủy EVNGENCO 1 cũng đã thực hiện tốt công tác kiện toàn, ổn định tổ chức; công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện một cách chủ động, nghiêm túc, đúng quy trình.

Trong năm 2021, Đảng ủy tổng công ty thực hiện kết nạp 29 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 116% kế hoạch năm; công nhận đảng viên chính thức đối với 9 đồng chí; tiếp nhận và giới thiệu sinh hoạt đảng cho 13 đảng viên từ Đảng bộ bên ngoài về sinh hoạt tại Đảng bộ tổng công ty. Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng ngày càng được chú trọng, từng bước nâng cao chất lượng; công tác dân vận và lãnh đạo phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội...

Đảng ủy EVNGENCO 1 cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo Tổng công ty Phát điện 1 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Hoạt động sản xuất điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia; các tổ máy cơ bản vận hành ổn định; các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tiếp tục được cải thiện; công tác cung ứng than đáp ứng yêu cầu cho vận hành. Sản xuất kinh doanh của tổng công ty có lợi nhuận, hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước; làm tốt công tác an sinh xã hội. Các lĩnh vực về phòng chống tham nhũng; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; xây dựng thực thi văn hóa doanh nghiệp; hoạt động truyền thông quan hệ cộng đồng hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Năm 2022, đánh dấu cột mốc quan trọng kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng công ty Phát điện 1, Đảng bộ EVNGENCO 1 sẽ tiếp tục đổi mới nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện; tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, thực hiện lộ trình chuyển đổi số trong điều kiện bình thường mới; quyết tâm xây dựng Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 phát triển, vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


  • 29/12/2021 06:24
  • Mai Hương
  • 3415