Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 25/02/2021, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 bằng hình thức trực tuyến tới 19 điểm cầu ở Hà Nội và TP.HCM.

Chủ trì hội nghị gồm có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hoàng Giang, Nguyễn Đức Phong.

Dự hội nghị tại đầu cầu Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), có đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; đồng chí Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVN; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN.

Theo đánh giá, năm 2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến nước ta, Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối vừa duy trì sản xuất kinh doanh, vừa tích cực hỗ trợ công tác phòng chống dịch của cả nước và giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra, đóng góp vào sự ổn định, duy trì phát triển kinh tế chung của cả nước.

Công tác cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước được triển khai quyết liệt. Điển hình, tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã xây dựng đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổng công ty Phát điện 2 (thuộc EVN) đã tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu. Tập đoàn cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 1. 

Về đầu tư - xây dựng, các Tập đoàn, Tổng công ty trong Khối tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch. Trong đó, EVN thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy tiến độ các dự án, đặc biệt là các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm với việc khởi công 180 công trình và hoàn thành 189 công trình lưới điện 110 - 500kV.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo

Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được chú trọng cả về chính trị tư tưởng, tổ chức, đạo đức, đổi mới phương thức hoạt động, đảm bảo giữ vững vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng. Công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương có nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình cụ thể các doanh nghiệp và bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh.

Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ tích cực triển khai và đạt kết quả tốt trong việc kiện toàn cán bộ chủ chốt cấp ủy và cán bộ chủ chốt doanh nghiệp tại những đơn vị còn khuyết, thiếu; công tác cán bộ được thực hiện chủ động, kịp thời cho công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối được triển khai thực hiện thường xuyên, đúng quy trình, quy định, góp phần giữ vững và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn đảng bộ. Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới, tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và người lao động.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước dự báo có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, trong đó đại dịch COVID-19 tiếp tục tác động tiêu cực trên nhiều mặt đến kinh tế thế giới và nước ta, có ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp trong Khối, Đảng ủy Khối xác định tập trung lãnh đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp do cấp có thẩm quyền giao. Cùng với đó tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong Khối, góp phần thực hiện hoàn thành các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các đảng ủy trực thuộc cần bám sát nội dung Nghị quyết công tác năm 2021 của Đảng bộ Khối để xây dựng, ban hành nghị quyết công tác năm 2021 phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Hội nghị cũng đã thông báo Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW về việc xếp loại chất lượng đối với 35/35 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối và tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối năm 2020. Theo đó, có 7 đảng bộ trong đó có Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 23 đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Căn cứ kết quả xếp loại chất lượng năm 2020 đối với tổ chức đảng, tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quyết định tặng Bằng khen đạt tiêu chuẩn “trong sạch,vững mạnh tiêu biểu” năm 2020 đối với 6 đảng bộ, trong đó có Đảng bộ EVN. Do tình hình dịch COVID-19, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ trao Bằng khen vào thời điểm thích hợp.