Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2022

Đó là khẳng định của đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) năm 2022. Hội nghị diễn ra ngày 2/12, tại Hà Nội.

Về phía Đảng ủy EVN có: đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; đồng chí Trần Việt Anh – Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự EVN; đồng chí Vũ Huy Toàn – Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy EVN; đồng chí Trịnh Mai Phương – Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông EVN; đồng chí Bùi Công Luận - Ủy viên BCH Đảng bộ, Chánh Văn phòng EVN.

Đảng ủy EVNNPT có đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Ủy viên BCH Đảng bộ EVN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT; đồng chí Phạm Lê Phú – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT; đồng chí Vũ Hồng Nguyên – Phó Bí thư Đảng ủy EVNNPT cùng các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy EVNNPT.

Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia năm 2022

Vai trò lãnh đạo toàn diện

Trong năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ EVNNPT đã hoàn thành các mặt công tác về xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị; góp phần cùng EVN cung cấp điện ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Đảng ủy EVNNPT luôn quan tâm tuyên truyền, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công nhân viên thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương khóa III về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Công tác quản lý và phát triển đảng viên được quan tâm, chỉ đạo, có kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các đơn vị. Đến ngày 15/11/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy EVNNPT và các đảng ủy được ủy quyền đã xét, quyết định kết nạp 85 đảng viên, vượt 21,4% so với chỉ tiêu đặt ra theo kế hoạch năm, đảm bảo chất lượng và quy định về bảo vệ chính trị nội bộ.

Đảng ủy EVNNPT luôn chấp hành các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng “tập trung dân chủ”, “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng; bảo đảm dân chủ trong thảo luận và thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất trên nguyên tắc của Đảng. Những vấn đề tuy đã đạt đa số quá bán, nhưng còn ý kiến khác nhau, Ban Chấp hành đều thảo luận kỹ để tạo sự thống nhất cao khi quyết định.

Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu tại hội nghị kiểm điểm

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy EVN lãnh đạo đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định hệ thống truyền tải điện quốc gia. Sản lượng truyền tải điện ước đạt 212 tỷ kWh, bằng 98,27% kế hoạch, tăng 5,8% so với năm 2021.

Công tác đầu tư xây dựng đạt được những kết quả quan trọng. Các công trình trọng điểm, cấp bách được đưa vào vận hành kịp thời. Dự kiến cả năm, EVNNPT khởi công được 29 dự án (28 dự án EVN giao từ đầu năm và 1 dự án ngoài kế hoạch). Trong đó có nhiều dự án quan trọng phục vụ giải tỏa công suất các nguồn điện và đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng.

Về công trình đóng điện, EVNNPT đang nỗ lực phấn đấu đóng điện 42 dự án, trong đó, có nhiều dự án quan trọng như: các đường dây 500kV mạch 3 Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi, Vân Phong - Vĩnh Tân, Tây Hà Nội - Thường Tín, Long Thành rẽ Phú Mỹ - Sông Mây; TBA 500 kV Vân Phong,...

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT báo cáo tại hội nghị kiểm điểm

Phấn đấu làm tốt hơn trong năm 2023

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN cùng các đồng chí trong đoàn, đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng ủy EVNNPT. Đảng ủy EVNNPT đã cơ bản khắc phục được các tồn tại, hạn chế của năm 2021. Những nội dung chưa khắc phục được chủ yếu thuộc về yếu tố khách quan, cần tiếp tục nỗ lực khắc phục trong những tháng cuối năm 2022.

Đoàn công tác của Đảng ủy EVN cũng chỉ ra một số hạn chế tại Đảng bộ EVNNPT như: xây dựng một số báo cáo sơ kết có lúc còn chậm, chất lượng chưa cao; việc sinh hoạt chuyên đề của chi bộ còn chưa thường xuyên; công tác kiểm tra, giám sát chậm hơn so với Chương trình công tác năm 2022; một số nhiệm vụ chính trị như tổn thất điện năng, sản lượng điện truyền tải, các dự án khởi công, đóng điện không đạt kế hoạch năm - dù nguyên nhân chính do yếu tố khách quan nhưng cũng cần thẳng thắn nhìn nhận để khắc phục.

Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN cùng các đồng chí trong đoàn công tác đề nghị trong năm 2023, Đảng ủy EVNNPT tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm nhất là về nhiệm vụ chính trị để xây dựng, ban hành nghị quyết, kết luận, chương trình hành động, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp tiết kiệm chi phí và các chỉ tiêu, nhiệm vụ tiết kiệm, chống lãng phí đúng theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đảng ủy EVNNPT cần chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện. Các đảng ủy cơ sở rà soát, ban hành đầy đủ các quy chế, quy định, quy trình theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy cấp trên phù hợp chức năng, nhiệm vụ của đảng ủy cơ sở. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm công tác đảng các cấp. Chú trọng duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ, nâng dần chất lượng thảo luận; quan tâm thực hiện sinh hoạt chuyên đề và kiểm tra, giám sát của chi bộ; phân công thực hiện các nghị quyết, kết luận sau cuộc họp.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy EVNNPT cần tập trung lãnh đạo thực hiện các giải pháp để góp phần giảm tổn thất điện năng; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng góp phần xử lý tình trạng vận hành đầy/quá tải các đường dây và TBA; giảm thiểu sự cố trên lưới điện truyền tải; thực hiện tốt công tác quản lý đo đếm và giao nhận điện năng…

Về công tác đầu tư xây dựng, cần tích cực làm việc với các bộ, ngành, địa phương để giải quyết nhanh các thủ tục thẩm định chủ trương đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng các dự án; tích cực làm việc với các cơ quan chức năng đẩy nhanh quá trình thẩm định hồ sơ các dự án,...

Tiếp thu ý kiến của đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT khẳng định sẽ cùng với tập thể Ban chấp hành Đảng bộ sẽ lãnh đạo EVNNPT khắc phục những tồn tại hạn chế, phát huy những kết quả đạt được để xây dựng Đảng bộ EVNNPT hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2023.


  • 02/12/2022 03:00
  • Trần Hiếu
  • 3772