Đảng ủy Ban QLDA Điện 3 tập trung lãnh đạo đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án nguồn điện phía Nam

Là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Ban QLDA Điện 3 (EVNPMB3). Đại hội diễn ra ngày 29/6, tại TP.HCM.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ Ban QLDA Điện 3 trong nhiệm kỳ 2019-2020 đã lãnh đạo Ban triển khai thực hiện tốt các dự án đầu tư về thủy điện, nhiệt điện, điện mặt trời; phối hợp tốt với cơ quan chức năng và lực lượng công an địa phương để đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho các dự án đang triển khai thực hiện; từng bước hoàn thiện bộ máy quản lý. 

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức ở Đảng bộ Ban đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về học tập, nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối DNTW và các Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn, cũng như các chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn được chú trọng. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII) được thực hiện nghiêm túc.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Về phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến năm 2025, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban chấp hành Đảng bộ phải xây dựng chương trình, kế hoạch toàn khóa, trên cơ sở Nghị quyết, Chương trình công tác hàng năm của Đảng ủy Tập đoàn và căn cứ tình hình thực tế của Đảng bộ, Đảng ủy Ban QLDA Điện 3 xây dựng Nghị quyết, Chương trình công tác năm để lãnh đạo, chỉ đạo Ban thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Lãnh đạo cấp ủy trực thuộc và đảng viên trong toàn Đảng bộ triển khai đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng ủy cấp trên. Nghiêm túc xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp của Đảng ủy Ban, đảm bảo về nội dung, đối tượng, tiến độ, bám sát theo chương trình của Đảng ủy Tập đoàn và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ban tăng cường nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy; tăng cường đổi mới nội dung sinh hoạt cấp ủy các cấp; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong Nhà máy nhằm xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà máy, nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ trong Nhà máy.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Ban cần xây dựng các kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đề ra các giải pháp quyết liệt, sáng tạo nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án được giao. Trong đó, chú trọng các dự án trọng điểm như: Thủy điện tích năng Bác Ái, Điện mặt trời Phước Thái 1, Thủy điện Trị An mở rộng, Trung tâm Điện lực Ô Môn, Tân Phước, Mỹ Giang,… Đồng thời, cần tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào các hoạt động quản trị doanh nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, năng suất lao động; chú trọng việc sắp xếp lực lượng lao động hợp lý...

Để thực hiện được các nhiệm vụ nói trên, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị Đảng ủy Ban QLDA Điện 3 cần tập trung nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; lãnh đạo, chỉ đạo Ban nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng năng suất lao động; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại; chú trọng công tác đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đoàn Chủ tịch và đoàn thư ký bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ EVNPMB3 nhiệm kỳ 2020-2025

Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Ban QLDA Điện 3 cho biết: Đảng bộ EVNPMB3 có đặc điểm sáp nhập từ Đảng bộ Ban QLDA Thủy điện 5, Đảng bộ Ban QLDA Thủy điện 6 và Đảng bộ Ban QLDA Điện hạt nhân Ninh Thuận. Mặc dù mới được thành lập từ đầu năm 2019 nhưng Đảng ủy Ban luôn nhận thức và nâng cao ý thức trách nhiệm của mình về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về học tập, nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 9, 10 và 11 (khóa XII) của Đảng, các Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các chính sách, pháp luật của Nhà nước ... được triển khai thường xuyên kịp thời trong Đảng bộ.

Đảng ủy Ban đã lãnh đạo Ban triển khai đầu tư và chuẩn bị đầu tư một loạt các dự án điện quan trọng gồm: Dự án Thủy điện Trị An mở rộng; Dự án Nâng công suất MBA 220kV/110kV NMTĐ Trị An; Dự án Nâng cấp hệ thống thiết bị đóng mở cửa van cung đập tràn NMTĐ Trị An; Dự án thủy điện tích năng Bác Ái; Dự án điện mặt trời Phước Thái 1; Dự án NMNĐ Ô Môn 3,4; Dự án TTĐL Tân Phước; Dự án TTĐL Mỹ Giang...

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn (thứ 4 từ trái sang) và đồng chí Nguyễn Vinh Quang - nguyên Bí thư Đảng ủy EVNPMB3 (thứ 5 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ EVNPMB3 nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ EVNPMB3 đặt ra mục tiêu thực hiện thắng lợi 10 dự án được giao. Trong đó bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, Ban Chỉ đạo xây dựng các dự án điện trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; tranh thủ sự giúp đỡ tận tình của các bộ, ngành Trung ương và địa phương nơi có dự án.

Kiện toàn tổ chức các phòng và Ban Điều hành dự án; lập kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án sát với tình hình thực tế và tổ chức kiểm tra giám sát kết quả thực hiện hàng tháng, đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại và kế hoạch công tác tháng sau. Tăng cường công tác đào tạo nâng cao và đào tạo nội bộ về nghiệp vụ; bồi dưỡng CBCNV nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn về thủy điện, nhiệt điện, lưới điện, quản lý dự án và ngoại ngữ...nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và từng bước đạt chuẩn quốc tế về quản lý dự án chuyên nghiệp.

Tại Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ Ban QLDA Điện 3 gồm 6 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Ban QLDA Điện 3 tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Ban. Đại hội đã bầu 4 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số chỉ tiêu Đảng bộ EVNPMB3 đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025:

- Lãnh đạo thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch nhiệm vụ chính trị được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao hàng năm;

- Tổ chức cho ít nhất 100% đảng viên, trên 90% quần chúng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức phong phú;

- 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm; trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Trong nhiệm kỳ phát triển được 8 đảng viên mới. Trong đó, ít nhất có 3 đảng viên nữ;

- 100% số chi bộ được kiểm tra chấp hành Điều lệ Đảng ít nhất 1 cuộc; mỗi đảng viên được kiểm tra chấp hành ít nhất 2 lần trong nhiệm kỳ; 100% đảng viên và Chi bộ trực thuộc được giám sát thường xuyên.  

- Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong Ban đạt “hoàn thành tốt nhiệm vụ” hàng năm; cơ quan vững mạnh, không có người lao động vi phạm nội quy, kỷ luật lao động;

- Các Chi bộ trực thuộc và Đảng bộ giữ vững danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” hàng năm.