Đảng ủy EVN có 1 tập thể và 1 cá nhân được khen thưởng về 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'

Đảng bộ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung và đồng chí Nguyễn Trung Phương - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Hành chính và Lao động Công ty Thủy điện Trị An được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) biểu dương khen thưởng, tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05).

Hội nghị Sơ kết do Đảng ủy Khối DNTW tổ chức ngày 27/4, tại Hà Nội. Tham dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Ban Dân vận Trung ương.

Về phía Đảng ủy Khối DNTW, có đồng chí Y Thanh Hà Niê K'đăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW, cùng các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối.

Về phía Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), có đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, đồng chí Trịnh Mai Phương - Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông EVN.

Đại diện Đảng bộ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung (thứ 3 từ phải sang) nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã khen thưởng đối với 26 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trong đó, Đảng ủy EVN có 1 tập thể và 1 cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, biểu dương những thành tích Đảng bộ Khối DNTW đã đạt được trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh việc sơ kết 5 năm Chỉ thị số 05 có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá đúng những kết quả đạt được và những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị; đồng thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung này trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng và của toàn hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Trung Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Hành chính và Lao động Công ty Thủy điện Trị An (thứ 2 từ trái sang) nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW

Theo đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm – Bí thư Đảng ủy Khối DNTW, 5 năm qua, Đảng ủy Khối DNTW và các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc làm theo gương Bác tại các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh được cụ thể hóa gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đã xuất hiện nhiều tầm gương lao động giỏi, lao động sáng tạo, đức tính hi sinh, gương mẫu, trung thực, có sức lan tỏa lớn, góp phần định hướng hành vi đối với cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Khối như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dạy: Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền. 


  • 27/04/2021 04:00
  • Huyền Thương
  • 7226