Đảng ủy EVN đã nhận thức sớm, quyết tâm cao và hành động mạnh mẽ trong chuyển đổi số

Đó là khẳng định của ông Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Trưởng đoàn khảo sát của Đảng ủy Khối, tại buổi làm việc với Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về công tác chuyển đổi số, chiều 30/3, tại Hà Nội.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam là một trong các doanh nghiệp thuộc Khối được khảo sát công tác chuyển đổi số, phục vụ xây dựng Nghị quyết về chuyển đổi số của Đảng bộ Khối DNTW.

Làm việc cùng đoàn khảo sát, về phía Đảng ủy EVN có ông Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW - Phạm Tấn Công phát biểu tại buổi làm việc

Ông Phạm Tấn Công đánh giá cao những nỗ lực của EVN trong thực hiện chuyển đổi số ở tất cả các lĩnh vực. Đảng ủy EVN cũng là doanh nghiệp đầu tiên trong Đảng bộ Khối ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số, cho thấy Đảng ủy EVN đã nhận thức sớm, quyết tâm cao và hành động mạnh mẽ trong chuyển đổi số.

Với trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nếu EVN chuyển đổi số thành công cũng sẽ đóng vai trò dẫn dắt chuyển đổi số cho các doanh nghiệp khác của đất nước, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của đất nước nhanh hơn, mạnh hơn - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW cho biết.

Ông Phạm Tấn Công cũng cho rằng, EVN đã có nguồn lực về cơ sở hạ tầng rất tốt để triển khai chuyển đổi số, nhưng quan trọng hơn là chiến lược, quyết tâm chính trị cao của Ban lãnh đạo Tập đoàn, để các đơn vị trong toàn Tập đoàn cùng quyết tâm thực hiện chuyển đổi số.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối đánh giá, những kết quả trong chuyển đổi số của EVN thời gian qua là rất đáng ghi nhận, truyền cảm hứng để các doanh nghiệp khác trong Khối học hỏi và phấn đấu.

Xác định việc chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi về nhận thức, Đảng ủy EVN đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ về CMCN 4.0, chuyển đổi số; động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, người lao động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị cũng như trong cuộc sống - ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc EVN, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn đại diện báo cáo đoàn khảo sát.

Cụ thể, Tập đoàn đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác triển khai Đề án “Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN” (gọi tắt là Ban Chỉ đạo). Trong những năm qua, Tập đoàn đã đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng công nghệ thông tin, nhân lực công nghệ thông tin và an ninh bảo mật. EVN đã tích cực áp dụng cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, vận hành hệ thống điện và công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng, qua đó đạt được những kết quả đáng ghi nhận như: Năm 2020, thời gian giải quyết các thủ tục cấp điện trung áp của Điện lực bình quân là 3,5 ngày, bằng 50% so với chỉ tiêu giao (7 ngày); tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt ước đạt 70%, vượt 10% so kế hoạch; tỷ lệ tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt toàn EVN đạt kế hoạch giao (90%).

Buổi làm việc của Đảng ủy Khối DNTW nhằm khảo sát công tác chuyển đổi số tại các doanh nghiệp trong Khối

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chuyển đổi số của Tập đoàn vẫn còn những hạn chế về năng lực nghiên cứu công nghệ mới, về năng lực tiếp nhận, ứng dụng, khai thác công nghệ số. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra, EVN là Tập đoàn kinh tế, chưa có đơn vị chuyên trách về nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới. Bên cạnh đó, cơ chế chính sách cho việc thử nghiệm ứng dụng các công nghệ mới còn thiếu đồng bộ, gây khó khăn cho quá trình triển khai…

Tại buổi làm việc, ông Trần Đình Nhân - Tổng Giám đốc EVN, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn cho biết: EVN phấn đấu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, trong đó chuyển đổi số hoàn thành năm 2022; chuyển đổi các hoạt động chưa được số hóa trở thành được số hóa; các hoạt động còn thủ công, chưa tự động chuyển thành tự động; áp dụng các công nghệ mới thay thế cho các công nghệ cũ lạc hậu; tận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số để gia tăng hiệu quả hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động trong toàn Tập đoàn.

Để đạt được mục tiêu trên, Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong công tác chuyển đổi số. Sửa đổi, ban hành mới và thực hiện các quy trình, quy định phù hợp với chuyển đổi số. Rà soát các quy định, quy trình trong các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn để xem xét sửa đổi phù hợp với xu thế chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu của CMCN4.0. Nghiên cứu ban hành các quy định, quy trình và cơ chế để khuyến khích các đơn vị, cá nhân đẩy mạnh chuyển đổi số cũng như khởi nghiệp sáng tạo. Tập trung nguồn lực xác định nhiệm vụ và phát triển các trọng tâm chuyển đổi số đối với từng lĩnh vực như: Lĩnh vực sản xuất điện, lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, lĩnh vực đầu tư xây dựng và lĩnh vực quản trị nội bộ…