Đảng ủy EVN đã triển khai tốt “Năm dân vận chính quyền”

Đó là khẳng định của bà Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về giám sát thực hiện công tác dân vận năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ngày 30/9, tại Hà Nội.

Tham dự buổi làm việc, về phía EVN có ông Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN, ông Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN, ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên EVN.

Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW Nguyễn Thị Tiếp phát biểu tại buổi làm việc

Qua giám sát tại Đảng ủy EVN và 4 đảng bộ trực thuộc, bà Nguyễn Thị Tiếp đánh giá cao các tổ chức đảng đã triển khai và quán triệt đầy đủ các quy định về công tác dân vận. Dân chủ được thực hiện rộng rãi, thiết thực trong mọi hoạt động của EVN. Cán bộ, đảng viên, người lao động được tham gia trực tiếp vào việc xây dựng quy chế, quy định nội bộ của đơn vị.

“Đặc biệt, Đảng ủy EVN đã thực hiện rất tốt “Năm dân vận chính quyền” với việc triển khai hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ động tiếp dân, đối thoại với nhân dân và kiểm tra giám sát kịp thời. Bên cạnh đó, các tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên phát huy tốt vai trò của mình, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và dịch vụ khách hàng”, bà Nguyễn Thị Tiếp cho biết.

Trong thời gian tới, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW đề nghị EVN cần tiếp tục đổi mới gắn với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của công tác dân vận, hướng về cơ sở, làm nòng cốt trong việc nắm bắt tình hình tâm tư của người lao động tại các đơn vị, nhất là đơn vị sắp xếp, tái cơ cấu, chuyển đổi hình thức sản xuất kinh doanh. Tiếp tục tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức của các cấp ủy trong công tác dân vận, nhất là trong bối cảnh sắp diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN cho biết: Đảng ủy EVN lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn, đơn vị và các tổ chức đoàn thể gắn kế hoạch công tác năm với “Năm dân vận chính quyền” đảm bảo thiết thực và hiệu quả. Triển khai nghiêm túc các nội dung trong văn bản hướng dẫn của Ban Dân vận Đảng ủy Khối về “Năm dân vận chính quyền” năm 2018, 2019 với nội dung trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn đã ban hành 20 văn bản liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động có sự tham gia góp ý của tổ chức công đoàn.

Người lao động tham gia đóng góp ý kiến về tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị thông qua hội nghị người lao động các cấp nhằm mục đích cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; phát huy quyền dân chủ thông qua tổ chức công đoàn và dân chủ trực tiếp của người lao động trong Tập đoàn và đơn vị; phát huy tính sáng tạo của tập thể cá nhân; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống vi phạm dân chủ, đồng thời chống những hành vi vi phạm kỷ luật, gây rối, mất đoàn kết nội bộ.

Việc thực hiện chế độ chính sách, tiền lương cho người lao động được thực hiện theo đúng quy định của nhà nước. Bên cạn đó, Tập đoàn và các đơn vị luôn thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động. Quan tâm, tổ chức thực hiện chế độ tham quan, nghỉ dưỡng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động thông qua các phong trào văn hóa, văn nghệ, tạo cảnh quan môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp…

Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và người lao động được thực hiện theo Quy định. Kết quả việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đã được EVN giải quyết kịp thời, đúng quy định, dứt điểm, không có khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy EVN kiến nghị Ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW nghiên cứu tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dân vận cho các đồng chí làm công tác dân vận tại các đơn vị, lãnh đạo công đoàn tại các đảng bộ cơ sở để phát huy vai trò thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.