Đảng ủy EVN giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 10/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực Đảng ủy EVN chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự tham gia BCH, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Dũng - Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW); đồng chí Trần Mạnh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW;

Theo đó, Đảng ủy EVN đã thực hiện quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự tái cử BCH Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2020-2025, nhân sự lần đầu tham gia BCH Đảng bộ EVN và nhân sự tham gia Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy EVN.

Quy trình 5 bước gồm: Hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Tập đoàn thực hiện Quy trình giới thiệu nhân sự tái cử, nhân sự lần đầu tham gia BCH Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025, nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025; Hội nghị cán bộ chủ chốt; Hội nghị BCH Đảng bộ thực hiện Quy trình giới thiệu nhân sự; Hội nghị BTV thực hiện Quy trình giới thiệu nhân sự và Hội nghị BCH Đảng bộ Tập đoàn thực hiện Quy trình giới thiệu nhân sự.

Với tinh thần khách quan, dân chủ, Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, chặt chẽ, công khai, minh bạch và đúng quy định; là cơ sở để Đảng ủy EVN thực hiện các bước tiếp theo trong công tác nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.


  • 10/06/2020 05:21
  • Xuân Tiến