Đảng ủy EVN kết nối với Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57 của Bộ Chính trị

Ngày 11/10, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã kết nối với Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị, về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Hội nghị toàn quốc do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại chủ trì hội nghị. 

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu các địa phương, quốc tế, với hơn 10 vạn đại biểu tham dự.

Hội nghị trực tuyến của Đảng ủy EVN được kết nối từ điểm cầu của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và truyền trực tiếp tới 93 điểm cầu tại các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy EVN, với hơn 1.000 cán bộ, đảng viên EVN được triệu tập tham gia hội nghị.

Phát biểu đề dẫn tại điểm cầu trụ sở EVN để quán triệt tới các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy EVN, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn nhấn mạnh, các nội dung của “Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị” là hết sức quan trọng. Đặc biệt là nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2010 - 2020” và triển khai Kết luận số 57-KL/TW, ngày15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn yêu cầu các cán bộ đảng viên trong diện triệu tập tham gia hội nghị cần học tập hết sức nghiêm túc, lĩnh hội đầy đủ các nội dung được quán triệt, nhận thức rõ những vấn đề đang đặt ra về thông tin đối ngoại trong bối cảnh quốc tế biến động hiện nay để quyết tâm thực hiện tốt Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị. 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy EVN, Ủy viên BTV, BCH Đảng ủy EVN tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở EVN

Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị nêu rõ: Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020, công tác thông tin đối ngoại đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tham gia hội nghị trực tuyến, các cán bộ, đảng viên Đảng bộ EVN đã được lắng nghe Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương quán triệt nội dung Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày14/02/2012 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2010 - 2020”.

Hội nghị đã được Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung cốt lõi và hướng dẫn triển khai Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Tham gia hội nghị trực tuyến, cán bộ, đảng viên EVN cũng được nghiên cứu, học tập về các chuyên đề quan trọng như:  

Chuyên đề 1: Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới.

Chuyên đề 2: Cục diện thế giới, khu vực và những vấn đề đặt ra đối với công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Chuyên đề 3: Dự thảo Đề cương Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Chuyên đề 4: Công tác thông tin đối ngoại trong lĩnh vực an ninh quốc phòng góp phần bảo vệ an ninh tổ quốc từ sớm, từ xa.

Chuyên đề 5: Thông tin đối ngoại góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, thông tin xấu, độc, nhất là trên không gian mạng.

Chuyên đề 6: Công tác thông tin đối ngoại góp phần xây dựng ngành công nghiệp văn hoá, lan toả giá trị, bản sắc, văn hoá Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.

Theo chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy EVN, trong suốt quá trình diễn ra hội nghị, Ban Tuyên giáo Đảng ủy EVN theo dõi, đánh giá mức độ tích cực tham gia hội nghị của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy EVN, làm cơ sở để đánh giá các tổ chức đảng trong việc học tập lý luận chính trị.


  • 11/10/2023 04:14
  • M.Hạnh
  • 3849