Đảng ủy PTC3 đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Đó là khẳng định của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tại Hội nghị rà soát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 8 tháng năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm. Hội nghị diễn ra chiều ngày 15/9, tại Khánh Hòa.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT chủ trì hội nghị.

Trong 8 tháng năm 2023, Đảng ủy PTC3 đã quán triệt, triển khai kịp thời đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy EVN, các nghị quyết, chương trình hành động của Đảng ủy, Hội đồng thành viên EVNNPT. Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác sản xuất kinh doanh. Kết quả, sản lượng điện truyền tải thực hiện 8 tháng đầu năm là 4,68 tỷ kWh, tăng 20,29% so với cùng kỳ năm 2022. Dự kiến đến cuối năm PTC3 sẽ đạt khoảng 6,2 tỷ kWh, bằng 109,9% kế hoạch giao.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tổn thất điện năng thực hiện 8 tháng là 1,95%, giảm 0,07% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng hơn so với kế hoạch. Nguyên nhân tổn thất điện năng tăng so với kế hoạch là do các tháng đầu năm huy động cao các nguồn năng lượng tái tạo trên lưới. Điện áp trên hệ thống truyền tải nằm trong giới hạn cho phép. Chỉ số độ tin cậy cung cấp điện đều đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Trong thực hiện chuyển đổi số, PTC3 đã hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số theo kế hoạch trong năm 2021 và năm 2022. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy EVNNPT ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng ủy PTC3 đã đạt được trong thời gian qua, cả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2023, lãnh đạo Đảng ủy EVNNPT đề nghị Đảng ủy PTC3 lãnh đạo để tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, kiểm tra, thí nghiệm, sửa chữa, công tác điều tra, phân tích sự cố. Kiểm tra giám sát việc chấp hành quy trình, quy phạm, chấp hành kỷ cương, kỷ luật vận hành. Triển khai các giải pháp hữu hiệu để tiếp tục giảm thiểu sự cố trên lưới nguyên nhân do sét, do vi phạm hành lang lưới điện, do suy giảm chất lượng thiết bị. Không để xảy ra sự cố do các nguyên nhân chủ quan. Hoàn thành khối lượng sửa chữa lớn theo kế hoạch. 

PTC3 cũng cần triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý kỹ thuật, đầu tư xây dựng, quản lý đo đếm giao nhận điện năng,… để giảm tổn thất điện năng. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành để nâng cao khả năng truyền tải, độ tin cậy, ổn định hệ thống truyền tải và nâng cao năng suất lao động. Tập trung triển khai chuyển đổi số theo kế hoạch của EVN, EVNNPT. Nghiên cứu ứng dụng AI vào xử lý hình ảnh từ flycam, camera gắn tại vị trí cột đường dây; tăng cường công tác đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.


  • 18/09/2023 09:19
  • Xuân Tiến
  • 3817