Đảng ủy Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia đã sẵn sàng cho Đại hội điểm

Đại hội Đảng bộ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (NLDC) nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chọn là Đại hội điểm. Đến thời điểm này, đơn vị đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục để sẵn sàng cho Đại hội.

Tính đến nay, Đảng ủy A0 đã quán triệt, phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) và của Đảng ủy EVN liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp.

Đảng ủy Trung tâm đã phân công công tác trong cấp ủy phụ trách, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ. Cùng với đó, đã thành lập Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung tâm lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kỹ sư A0 điều hành hệ thống điện 

 

Đảng bộ Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia:

- Là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025: Ngày 08/04/2020;

- Đảng bộ gồm: 1 Đảng bộ, 1 Chi bộ cơ cở và 7 Chi bộ trực thuộc;

- Tổng số đảng viên: 153 đồng chí;

- Ủy viên Ban chấp hành: 9 đồng chí;

- Ủy viên Ban Thường vụ: 3 đồng chí;

- Ủy viên Uỷ ban kiểm tra: 5 đồng chí;

Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Trung tâm đã xây dựng Kế hoạch số 26-KH/UBKT ngày 17/02/2020 triển khai thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW ngày 12/12/2019 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác chuẩn bị về nhân sự cấp ủy được Đảng ủy Trung tâm thực hiện kỹ lưỡng, trong đó dựa trên số lượng quy hoạch 17 đồng chí cho vị trí Ban chấp hành, 6 đồng chí cho vị trí Ban Thường vụ; 4 đồng chí cho vị trí Phó bí thư và 2 đồng chí cho vị trí Bí thư.

Công tác xây dựng văn kiện đại hội được Đảng ủy thực hiện nghiêm túc. Đến nay, qua 4 lần lấy đóng góp ý kiến, Đảng ủy Trung tâm đã gửi bản dự thảo chính thức đến các tổ chức đảng để lấy ý kiến tại các Đại hội của các tổ chức đảng trực thuộc. Đồng thời, phổ biến cho toàn thể các đảng viên, người lao động trong Trung tâm.

Đảng uỷ Trung tâm đã ban hành Kế hoạch để chỉ đạo tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ Trung tâm, Đại hội đại biểu Đảng bộ EVN theo nội dung của Kế hoạch số 42-KH/ĐU ngày 21/01/2020 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên xây dựng chương trình/kế hoạch theo 4 đợt cao điểm để cụ thể hoá Kế hoạch tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp đã được ban hành.


  • 23/03/2020 01:00
  • Lê Việt
  • 5649