Đầu tư nguồn lực thúc đẩy tiêu thụ tro xỉ, bảo vệ môi trường

Bộ Công Thương cho biết, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (thuộc Tổng công ty Phát điện 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam) đã và đang đầu tư nhiều nguồn lực để thúc đẩy tiêu thụ, tái sử dụng tro xỉ, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường.

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng hiện đang vận hành 2 nhà máy với 4 tổ máy có tổng công suất 1.200 MW, hàng năm doanh nghiệp này sử dụng khoảng 3,2 triệu tấn than và tạo ra lượng tro xỉ khoảng 1 triệu tấn trong đó lượng tro xỉ đáy lò khoảng 150.000 tấn, lượng tro bay khoảng 850.000 tấn.

Theo đó, từ năm 2016 đến năm 2021, tổng lượng tro bay của công ty đã tiêu thụ đạt gần 4,8/4,9 triệu tấn và lượng tro xỉ tiêu thụ đạt hơn 1,65/0,86 triệu tấn . Như vậy lượng tro xỉ được lưu trong hồ chứa cũng đã được tiêu thụ hết.

Tổng Giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng Dương Sơn Bá cho biết, hiện nay lượng tro xỉ của công ty phát sinh trong quá trình sản xuất đều được tiêu thụ hết kể cả lượng tro xỉ trong các hồ chứa. Hiện tại 100% lượng tro bay của nhà máy được bao tiêu hết.

Khu vực xe bồn thu tro bay tại xilo nhà máy để đưa đi tiêu thụ

Còn lượng xỉ (chỉ chiếm khoảng 15% nguồn thải) được tiêu thụ hằng ngày khoảng 30%, còn lại được đưa ra hồ chứa và 2 công ty Hưng Ngọc, My Sơn đang nhận khai thác toàn bộ.

Đến nay ở các hồ chứa xỉ của công ty chỉ còn lượng nhỏ xỉ dưới đáy lẫn với nước không khai thác được và một lượng nhỏ nữa công ty để lại để phục vụ công tác thi công các hạng mục nhỏ của đơn vị.

Không chỉ thúc đẩy tiêu thụ tro xỉ, trong những năm qua Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng cũng đã dùng nhiều nguồn lực để đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường. Theo đó, công ty đã ứng dụng các công nghệ, thiết bị tiên tiến trong việc xây dựng các công trình bảo vệ môi trường như: hệ thống xử lý nước thải sản xuất; hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt; hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu; hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP); hệ thống khử SO2 trong khí thải (FGD); áp dụng công nghệ đốt kiểu phân cấp để giảm thiểu khả năng tạo NOx.

Nước thải sau khi xử lý đạt yêu cầu về môi trường được đưa về hệ thống thải xỉ để sử dụng vào quá trình thải tro xỉ, không thải ra môi trường.

Theo EVN, hiện 100% nhà máy, công ty nhiệt điện thuộc EVN đã xây dựng và triển khai Đề án tiêu thụ tro xỉ, thạch cao; đồng thời thực hiện đăng kí hợp chuẩn, hợp quy, giấy chứng nhận tro xỉ đủ điều kiện để tái sử dụng vào các mục đích cụ thể như làm phụ gia xi măng, bê tông, vật liệu san lấp, nền đường ô tô...

Link gốc


  • 08/03/2022 09:37
  • Theo https://thoibaotaichinhvietnam.vn/
  • 3400