Đến ngày 6/10/2023: 21 dự án NLTT chuyển tiếp hoàn thành thủ tục COD, phát điện thương mại lên lưới

Tính đến ngày 6/10, có 21 nhà máy/phần nhà máy năng lượng tái tạo (NLTT) chuyển tiếp với tổng công suất 1.201,42MW đã hoàn thành thủ tục COD, phát điện thương mại lên lưới, tăng thêm 1 dự án so với tuần trước (Nhà máy điện gió Thanh Phong giai đoạn 1).

Sản lượng điện phát lũy kế của các dự án NLTT chuyển tiếp tính từ thời điểm COD đến ngày 5/10/2023 đạt gần 652 triệu kWh.

24 dự án đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu công trình/một phần công trình, 30 dự án đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực toàn nhà máy/một phần nhà máy (tăng thêm 1 dự án so với tuần trước - Nhà máy điện gió Thanh Phong giai đoạn 1); 40 dự án đã có quyết định gia hạn chủ trương đầu tư (tăng thêm 1 dự án so với tuần trước  - Nhà máy Điện gió HBRE Hà Tĩnh).

Số lượng dự án đã gửi hồ sơ cho Công ty Mua bán điện để đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện vẫn là 81/85 dự án, với tổng công suất 4.597,86MW. Có 68 dự án đề nghị giá tạm bằng 50% giá trần của khung giá theo Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 07/01/2023 của Bộ Công Thương. EVN và chủ đầu tư đã hoàn thành đàm phán giá và ký tắt hợp đồng PPA với 62/68 dự án. Bộ Công Thương đã phê duyệt phê duyệt giá tạm cho 62 dự án, tổng công suất 3.399,41MW.

Hiện còn 4 dự án với tổng công suất 136,70MW chưa gửi hồ sơ đàm phán.

Dưới đây, EVN công bố cập nhật chi tiết về tình hình thực hiện thủ tục của 85 dự án NLTT chuyển tiếp và thông tin về việc chuẩn bị thủ tục COD của 68 dự án đã đề xuất giá tạm.

* Tải file tình hình thực hiện thủ tục 85 dự án NLTT chuyển tiếp tại đây.

* Tải file tình hình thực hiện COD của 68 dự án NLTT chuyển tiếp đã đề xuất giá tạm tại đây.