Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV Thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9

Ngày 13/5, đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV Thành phố Hà Nội (đơn vị bầu cử số 7) đã tiếp xúc cử tri 2 huyện Thanh Oai và Quốc Oai, để lắng nghe ý kiến cử tri và thông tin nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9.

Đoàn ĐBQH khóa XIV Thành phố Hà Nội gồm: Ông Dương Quang Thành - Ủy viên Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); ông Nguyễn Quốc Hưng -  Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; ông Nguyễn Quốc Bình - Ủy viên Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hanel.

Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV Thành phố Hà Nội tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Thanh Oai trước kỳ họp thứ 9 - Ảnh: Ng.Tuấn.

Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội đã thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tới cử tri. Đồng thời, báo cáo kết quả trả lời của các bộ, ngành Trung ương và Thành phố đối với những kiến nghị của cử tri trong kỳ tiếp xúc trước.

Cụ thể, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc ngày 20/5/2020 và bế mạc ngày 19/6/2020. Kỳ họp tiến hành theo 2 đợt: Đợt 1 họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (từ ngày 20/5 đến ngày 4/6/2020); đợt 2 họp tập trung tại Nhà Quốc hội (từ ngày 10/6 đến ngày 19/6/2020).

Tại kỳ họp này, Quốc hội không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên toàn thể, ĐBQH gửi văn bản đến người bị chất vấn. Đồng thời dự kiến điều chỉnh một số nội dung so với Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Cử tri huyện Quốc Oai tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 - Ảnh: Ng.Tuấn.

Trong đợt 1 của kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ thảo luận về 10 dự án Luật, 04 dự thảo Nghị quyết, xem xét, thông qua 3 dự thảo. Cũng trong đợt 1 của kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét Báo cáo về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước (trong đó có nội dung phòng, chống dịch COVID-19); phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước,…

Các nội dung dự kiến trong đợt 2 của kỳ họp, dự kiến Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các dự án Luật, dự thảo Nghị quyết; xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng. Thảo luận về các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến: Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Cư trú (sửa đổi).

Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV Thành phố Hà Nội tiếp thu ý kiến của các cử tri huyện Quốc Oai - Ảnh: Ng.Tuấn.

Trong dịp này, đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội đã ghi nhận ý kiến của cử tri về một số vấn đề như: Hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19, công tác quản lý đất đai tại huyện Thanh Oai, giải quyết các vấn đề về môi trường trong đó có vấn đề nước sạch trong sinh hoạt, thực hiện quyền dân chủ của người dân tại huyện Quốc Oai,...

Đại biểu Quốc hội Dương Quang Thành - Ủy viên Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp thu ý kiến của cử tri huyện Quốc Oai - Ảnh: Ng.Tuấn.

Thay mặt đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội, ông Dương Quang Thành - Ủy viên Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã trân trọng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng trả lời cử tri những vấn đề thuộc thẩm quyền. 

* Ngày mai (14/5), đoàn ĐBQH khóa XIV Thành phố Hà Nội sẽ tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ.


  • 13/05/2020 04:41
  • Ngọc Tuấn
  • 13269