Đoàn công tác của EVN làm việc tại Công ty Điện lực Thanh Hóa

Ngày 17/2, tại tỉnh Thanh Hóa, đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có buổi làm việc với Công ty Điện lực Thanh Hóa (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc).

Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Đức Cường – Thành viên HĐTV EVN, ông Phạm Hồng Phương – Phó Tổng giám đốc EVN, ông Phạm Lê Phú – Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Năm 2021, điện thương phẩm của PC Thanh Hóa đạt hơn 6,53 tỷ kWh, tăng 13,54% so với năm 2020. Tổn thất điện năng thực hiện là 4,82%, giảm 0,82% so với năm trước. Tính đến nay, trên địa bàn  tỉnh Thanh Hóa có 100% số xã, phường, thị trấn có điện và 99,5% số hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia. Trong thực hiện chuyển đổi số, PC Thanh Hóa đã số hóa toàn bộ dữ liệu trên các lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, thu thập dữ liệu công tơ điện tử từ xa...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo EVN ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Công ty Điện lực Thanh Hóa đã đạt được trong năm 2021, đặc biệt trong việc giảm tổn thất điện năng và chuyển đổi số. Những nỗ lực của PC Thanh Hóa đã góp phần vào thành công chung của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Cường – Thành viên HĐTV EVN (thứ 4, từ phải sang), ông Phạm Hồng Phương – Phó Tổng giám đốc EVN (thứ 3 từ phải sang) và đoàn công tác tặng quà Công ty Điện lực Thanh Hóa

Lãnh đạo EVN đề nghị PC Thanh Hóa trong năm 2022 tiếp tục đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh và đời sống nhân dân trong tỉnh với chất lượng điện năng và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao. Cùng với đó đảm bảo tiến độ chất lượng và đưa vào vận hành các dự án lưới điện theo kế hoạch; tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, công tác quản trị doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng khoa học công nghệ, thực thi nhiệm vụ chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động và đảm bảo đời sống, việc làm cho CBCNV trong đơn vị.

Lãnh đạo EVN cũng lưu ý, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã và sẽ triển khai nhiều dự án lưới điện truyền tải. Do đó, với vai trò là đơn vị cấp điện, PC Thanh Hóa cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tối đa để góp phần đảm bảo tiến độ các dự án này.


  • 18/02/2022 10:00
  • Huyền Thương
  • 3933