Đoàn đại biểu cán bộ chủ chốt của tuổi trẻ EVN báo công dâng Bác

Sáng 25/10, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên EVN tổ chức cho gần 100 đoàn viên thanh niên là cán bộ chủ chốt đến từ 20 cơ sở đoàn trực thuộc và các tổ chức đoàn từ các tổng công ty trong EVN, đến báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Đoàn Thanh niên EVN Dương Thái Anh thay mặt đoàn đại biểu báo cáo trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những thành tích và hoạt động của Đoàn Thanh niên EVN.

Bí thư Đoàn Thanh niên EVN Dương Thái Anh đã thay mặt đoàn đại biểu báo cáo trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những thành tích của tuổi trẻ EVN.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy EVN, Đoàn Khối DNTW, trong những năm qua, Đoàn Thanh niên EVN với hơn 4.000 đoàn viên, đã có những đóng góp tích cực vào thành tích chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Kế thừa và phát huy những thành tích đó, trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đoàn Thanh niên EVN đặt ra 10 chỉ tiêu phấn đấu, tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, triển khai tốt các phong trào thanh niên xung kích đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất hiệu quả doanh nghiệp và các phong trào xung kích tình nguyện vì cộng đồng và phong trào đồng hành của thanh niên.

Đặc biệt, đoàn viên thanh niên EVN sẽ nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên EVN thực sự trở thành đội hậu bị vững chắc của Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên EVN thể hiện quyết tâm phấn đấu, ra sức học tập và lao động, sản xuất, tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội, lập nhiều thành tích, góp phần làm ngời sáng thêm những trang sử của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Lễ báo công nằm trong chương trình tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2022 cho gần 100 cán bộ đoàn chủ chốt trong EVN.


  • 25/10/2022 12:00
  • H.Linh
  • 5687