Đóng 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Tuyên Quang từ 18h00 ngày 09/7/2024

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công điện số 4872 /CĐ-BNN-ĐĐ điện Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang về việc đóng 01 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào hồi 18h00 ngày 09/7/2024.

Công điện nêu rõ, hồi 15h00 ngày 09/7/2024, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 106,38m, lưu lượng đến hồ 737m3/s, lưu lượng xả 1236m3/s.

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 29/6/2024 của Chính phủ về việc bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trong thời gian kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang: Đóng 01 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào hồi 18h00 ngày 09/7/2024.

Đồng thời, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Ngay sau công điện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng có công văn số 4873/BNN-ĐĐ  gửi UBND các tỉnh, Thành phố Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội yêu cầu các địa phương đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông.

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh các tỉnh, thành phố thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp; không để người dân đến những khu vực có nguy cơ sạt lở, công trình đang thi công, tránh những thiệt hại đáng tiếc.