Đóng điện MBA T3 tại TBA 220kV Nha Trang

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp T3 (110/22/11kV - 63MVA) tại TBA 220kV Nha Trang, nâng tổng công suất Trạm lên thành 563 MVA.

Công trình lắp MBA 110kV T3 tại TBA 220kV Nha Trang (xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án, Công ty Truyền tải điện 3 tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Việc đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp T3 sẽ đảm bảo đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng cao của tỉnh Khánh Hòa, đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài, tin cậy cho sự phát triển kinh tế xã hội trong khu vực, tăng cường ổn định và linh hoạt trong vận hành lưới điện, nâng cao độ tin cậy trong việc cung cấp điện cho tỉnh Khánh Hòa.

 


  • 28/12/2019 09:34
  • Ngân Hà
  • 6099