Đóng điện đường dây 220kV Pleiku2 - An Khê

Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện và đưa vào vận hành đường dây 220kV Pleiku 2 - An Khê. Đây chính là thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).

Dự án Đường dây 220kV Pleiku 2 - An Khê do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, PTC3 thay mặt EVNNPT quản lý dự án. 

Đường dây có chiều dài gần 110km, đi qua địa phận thành phố Pleiku, các huyện Chư Prông, Đak Đoa, Mang Yang, Đak Pơ, thị xã An Khê của tỉnh Gia Lai và huyện Tây Sơn của tỉnh Bình Định.

Đường dây sẽ giải tỏa công suất cho các nhà máy thuỷ điện, nhà máy năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Bình Định lên hệ thống điện quốc gia. Cùng với đó góp phần cung ứng một lượng điện năng lớn, đáp ứng nhu cầu phát triển và tăng trưởng phụ tải các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa giai đoạn 2020 – 2025.

Ngoài ra, dự án còn nâng cao độ tin cậy an toàn cung cấp điện, đáp ứng tiêu chí n-1 của lưới điện, giảm tổn thất kỹ thuật, cải thiện chất lượng điện áp trên lưới điện truyền tải khu vực; hình thành mối liên kết lưới điện truyền tải 220kV chắc chắn giữa các khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong giai đoạn đến năm 2030. 


  • 18/12/2019 08:00
  • Huyền Thương
  • 7489