Đóng điện đường dây 220kV đấu nối từ Trạm biến áp 220kV Cam Ranh để giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo

Vừa qua, Ban QLDA các công trình điện miền Nam (SPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện 2 mạch đường dây 220kV đấu nối từ Trạm biến áp (TBA) 220kV Cam Ranh (vị trí 272 Cam Ranh - 274 Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.4 và 273 Cam Ranh – vị trí 92 đường dây 220kV Nha Trang – Tháp Chàm).

2 mạch đường dây đấu nối nằm trong dự án Trạm biến áp 220kV Cam Ranh và đấu nối. Đây là loại công trình năng lượng cấp I, nhóm B do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, SPMB quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 3 tiếp nhận vận hành.

Dự án Trạm biến áp 220kV Cam Ranh (đóng điện tháng 10/2022) được xây dựng tại xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Phần đường dây 220kV được xây dựng mới có tổng chiều dài 9,4 km để đấu nối TBA 220kV Cam Ranh chuyển tiếp trên đường dây 220kV Nha Trang – Tháp Chàm hiện hữu và đường dây 220kV Nha Trang – Tháp Chàm đang xây dựng.

Phần đường dây đấu nối từ TBA 220kV Cam Ranh

Trong quá trình triển khai dự án gặp rất nhiều thách thức nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và nỗ lực của SPMB, các đơn vị thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, quản lý vận hành, dự án hoàn thành đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Việc đóng điện 2 mạch đường dây đấu nối từ TBA 220kV Cam Ranh có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện cho huyện Cam Lâm nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung. Dự án đồng thời giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận lên hệ thống điện quốc gia; tăng cường độ tin cậy, khả năng truyền tải của lưới điện; giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải.


  • 28/08/2023 09:32
  • Xuân Tiến
  • 4443