Đóng điện giai đoạn 1 đường dây 220kV Nha Trang – Tháp Chàm

Lúc 21h05 ngày 25/8/2023, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện giai đoạn 1 cung đoạn từ vị trí 92 (đấu nối nhánh rẽ Trạm biến áp 220kV Cam Ranh) đến vị trí 138A (đấu nối Nhà máy Điện mặt trời Thiên Tân 1.4) thuộc dự án đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm.

Dự án đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 3 tiếp nhận vận hành. Dự án có quy mô xây dựng đường dây 220kV mạch kép, dài hơn 88km; xây dựng mới một ngăn xuất tuyến 220kV tại Trạm biến áp 220kV Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) và một ngăn xuất tuyến 220kV, một ngăn máy cắt vòng và thanh cái vòng tại Trạm biến áp 220kV Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận).

Một trong những mục tiêu đầu tư xây dựng dự án là đáp ứng giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời và nhà máy điện gió đấu lên lưới 110kV, 220kV khu vực tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận trong giai đoạn tới.

Riêng việc đóng điện giai đoạn 1 với cung đoạn đường dây từ vị trí 92 đến vị trí 138A (dài khoảng 25km) đã góp phần giải tỏa công suất của Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.4, cung cấp thêm cho hệ thống điện 100MWp đáp ứng nhu cầu phụ tải khu vực.

Một vị trí thuộc đường dây 220kV Nha Trang – Tháp Chàm đã đóng điện thành công

Trước đó, vào tháng 4/2023, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã thành lập Ban Chỉ đạo dự án đường dây 220kV Nha Trang – Tháp Chàm để chỉ đạo triển khai dự án đảm bảo tiến độ. Ban QLDA các công trình điện miền Trung cũng thành lập 2 Ban tiền phương tại tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, những khó khăn vướng mắc trong đền bù, đường thi công đều được chủ đầu tư phối hợp thực hiện cùng nhà thầu. Trong đó, ưu tiên nghiệm thu các hạng mục đạt được để giải ngân kịp thời cho nhà thầu huy động máy móc, thiết bị, nhân lực.

Việc hoàn thành giai đoạn 1 của dự án có ý nghĩa quan trọng, là động lực để toàn công trường quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để đưa toàn bộ dự án hoàn thành, đóng điện trong tháng 9/2023 theo đúng chỉ đạo của EVN và EVNNPT.


  • 25/08/2023 10:23
  • Xuân Tiến
  • 4763