Đóng điện thành công dự án Trạm cắt 220kV Bờ Y và các đường dây 220kV đấu nối

Lúc 01h12 ngày 26/4/2023, Ban Quản lý dự án Điện 2 phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công Trạm cắt 220kV Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) và các đường dây 220kV đấu nối.

Dự án được đầu tư xây dựng nhằm mục tiêu nhập khẩu điện từ các nhà máy thủy điện Nam Kong 1, 2, 3 (Lào) về Việt Nam.

Dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 2 được giao quản lý điều hành dự án.

Ban Quản lý dự án Điện 2 và các đơn vị thực hiện công tác đóng điện dự án Trạm cắt 220kV Bờ Y và các đường dây 220kV đấu nối

Công trình được khởi công vào tháng 4/2022 với quy mô xây dựng mới Trạm cắt 220kV Bờ Y, gồm 10 ngăn lộ 220kV, giai đoạn này lắp đặt 6 ngăn lộ; xây dựng đoạn đường dây 220kV 2 mạch dài 6,03km đấu nối từ Trạm cắt 220kV Bờ Y đến Đường dây 220kV đấu nối Trạm biến áp 220kV Nam Kong 2, 3 (Lào); xây dựng đoạn đường dây 220kV 4 mạch dài 0,8km đấu nối từ Trạm cắt 220kV Bờ Y vào đường dây 220kV Xekaman 1 (Lào) - Pleiku 2.

Trạm cắt 220kV Bờ Y

Trong quá trình triển khai, dự án gặp rất nhiều khó khăn. Dù vậy, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, sự quyết tâm cao độ của Ban Quản lý dự án Điện 2 cùng các nhà thầu, dự án đã được đóng điện thành công vào lúc 01h12’’ ngày 26/4/2023.

Khi dự án nhà máy thủy điện Nam Kong 2, 3 phía nước bạn Lào hoàn thành các thủ tục theo quy định, Trạm cắt Bờ Y sẽ nhận điện năng từ các nhà máy này (dự kiến trước ngày 15/5/2023) để hòa vào hệ thống điện Việt Nam.

Dự án Trạm cắt 220kV Bờ Y và các đường dây 220kV đấu nối góp phần thực hiện cam kết song phương về quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Lào trong lĩnh vực phát triển năng lượng; đồng thời tăng cường năng lực cho hệ thống điện Việt Nam nhất là vào mùa nắng nóng.