Đóng điện thành công dự án lắp đặt máy biến áp số 2 Trạm biến áp 110kV Đại Đồng – Hoàn Sơn

Công ty Điện lực Bắc Ninh đã phối hợp với Ban Quản lý dự án lưới điện, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan vừa tiến hành nghiệm thu, đóng điện dự án lắp đặt máy biến áp số 2 Trạm biến áp 110kV Đại Đồng – Hoàn Sơn (63000kVA- 115/38,5/23kV) nhằm chống quá tải Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn và một số vùng lân cận huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Máy biến áp số 2 Trạm biến áp 110kV Đại Đồng – Hoàn Sơn giúp chống quá tải Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn và một số vùng lân cận huyện Tiên Du

Hiện tại, Trạm biến áp 110kV Đại Đồng – Hoàn Sơn (E27.26) có 1 máy biến áp T1 (63000kVA- 115/38,5/23kV) có 6 lộ xuất tuyến 22kV đang vận hành với công suất trên 55MW cơ bản đáp ứng một phần cho nhu cầu sử dụng điện của Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn và một số vùng lân cận huyện Tiên Du. 

Tuy nhiên, trong thời gian tới phụ tải của Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn sẽ đón thêm các Nhà đầu tư mới đi vào hoạt động, đặc biệt là phụ tải các doanh nghiệp của các nước Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… Từ nay đến đầu năm 2021 và các năm tiếp theo dự kiến phụ tải khu vực này sẽ đi vào hoạt động, do đó máy biến áp T1 Trạm biến áp 110kV Đại Đồng - Hoàn Sơn sẽ quá tải công suất cấp điện cho các phụ tải.

Thừa ủy quyền của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã phối hợp với Ban Quản lý dự án lưới điện, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan đã tiến hành nghiệm thu, đóng điện thành công dự án lắp đặt máy biến áp số 2 (63000kVA- 115/38,5/23kV) Trạm biến áp 110kV–E27.26 để cấp điện cho các phụ tải thuộc Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn và phụ tải khu vực lân cận.

Dự án này hoàn thành tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào các Khu công nghiệp tập trung, đặc biệt là Đại Đồng - Hoàn Sơn để góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện Tiên Du cũng như tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển hơn nữa.

Link gốc


  • 03/11/2020 11:06
  • Nguồn: cand.com.vn
  • 2752