Đóng điện thành công máy biến áp T2 Trạm biến áp 110kV Đoan Hùng (Phú Thọ)

Công ty Điện lực Phú Thọ vừa phối hợp với Ban Quản lý dự án Phát triển điện lực (Tổng công ty Điện lực miền Bắc) nghiệm thu, đóng điện thành công máy biến áp T2 Trạm biến áp 110kV Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Máy biến áp T2 Trạm biến áp 110kV Đoan Hùng

Do sự phát triển của phụ tải, máy biến áp T1 (Trạm biến áp 110kV Đoan Hùng) công suất 40MVA (đóng điện vào tháng 10/2016) đến nay thường xuyên mang tải cao vào thời gian cao điểm, gây ảnh hưởng đến tình hình cung cấp điện, tăng tổn thất điện năng.

Để đáp ứng tình hình cung cấp điện của khu vực, Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao Ban Quản lý dự án phát triển Điện lực thực hiện lắp đặt máy biến áp T2 (công suất 40MVA), các ngăn lộ kèm theo và tủ điều khiển xa có khả năng vận hành song song cùng máy biến áp T1 hiện tại. Dự án đáp ứng yêu cầu về giám sát, đo đếm, điều khiển từ xa, để đưa vào vận hành theo chế độ trạm biến áp không người trực.

Ông Phạm Văn Chúc - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ cho biết, công trình đi vào vận hành an toàn sẽ góp phần đảm bảo cấp điện cho khu vực huyện Đoan Hùng; đồng thời tạo phương thức cấp điện linh hoạt giữa các vùng lân cận. Bên cạnh đó, công trình cũng góp phần giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo tiêu chí N-1, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải. Từ đó, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp cũng như phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh Phú Thọ; phù hợp với Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Phú Thọ.

 


  • 02/04/2021 09:43
  • Vi Trọng - Nguyễn Tuân (PC Phú Thọ)
  • 3591